TOP

KYBEZ

S 5G sítěmi si Česko může gratulovat, v budování optiky za Evropou ale zaostává. K optickému připojení má přístup pouze 37% českých domácností

TISKOVÁ ZPRÁVA

  1. února 2024

 

Kvalitní pokrytí internetem je klíčovou podmínkou k digitální transformaci. Podle dat Českého telekomunikačního úřadu může v současnosti využívat 5G sítě 96 % všech obyvatel Česka. Vysokému podílu pokrytí se nicméně těší i venkovské oblasti, kde se mezi lety 2021 a 2022 zvýšil podíl pokrytých domácností o 35 procentních bodů. Naopak v doméně pokrytí pevným internetem na bázi optických sítí Česko za většinou Evropy zaostává. V roce 2022 mělo přístup k tomuto typu infrastruktury pouze 37 % domácností. Operátoři nyní spolupracují na strategickém rozšiřování optického pokrytí. Vyplývá to z analýzy portálu datové žurnalistiky Evropa v datech.

 

Podle publikace ČSÚ z roku 2023 mělo v Česku přístup k internetu v jakékoli formě připojení 85,4 % domácností. Zatímco domácnosti s dětmi do 15 let a bezdětné domácnosti používaly internet téměř univerzálně, podstatně hůře si vedly domácnosti seniorů nad 65 let, ze kterých využívalo internet pouze 49,4 %.

Nejrozsáhlejší pokrytí pevným internetem s rychlostí 100 Mbit/s a více vykazuje v EU podle dat ČSÚ Portugalsko, kde mělo k rychlému internetu přístup 36 obyvatel ze 100. Česko bylo oproti eurounijní hodnotě 20,5 % podprůměrné. Pevný internet nad 100 megabitů za sekundu připadá ani ne na 12 obyvatel ze sta.

[Dashboard – Fixní internet]

 

V rámci EU zaostává Česko především v optickém připojení k síti s rychlostí alespoň 1 gigabit, kterou zprostředkovává technologie FTTP (fiber-to-the-premises). Zatímco v Česku mělo v roce 2022 k sítím na úrovni FTTP přístup 37 % domácností, hodnota EU činila 57 %, ukazuje to zpráva Broadband coverage in Europe 2022. „Ještě větší je tato propast na úrovni venkovských oblastí, kde mělo v roce 2022 přístup k tomuto typu připojení pouze 8 % domácností, průměr EU pro venkovské oblasti přitom činil 41 %,“ komentuje Marek Vaculík ze společnosti enovation, která se zabývá dotačním poradenstvím mimo jiné v oblasti IT.

Z publikace ČSÚ rovněž vyplývá, že Češi využívali více než kterýkoli národ EU k pevnému připojení technologii fixní Wi-Fi nebo fixních mobilních sítí. Tuto formu připojení využívalo téměř 15 lidí ze sta, což z fixního bezdrátového přístupu udělalo premianta oproti připojení přes telefonní, optické i kabelové sítě. Důvodem pro rozšíření fixního bezdrátového přístupu může být právě to, že touto technologií nahrazují lidé nedostačující kvalitní optické sítě.

[Dashboard – optické sítě]

 

Rozvoj optických sítí je pro další digitalizaci klíčový

Budování optických sítí nebo jejich modernizace jsou nezbytné, pokud chce Česko držet se zbytkem Evropy krok při dalším rozvoji internetového připojení. „Bez této technologie by města a jejich obyvatelé v budoucnu nemohli využívat stabilní a rychlé připojení. Optické sítě jsou klíčové v rámci digitalizace státu,“ klade na budování optiky důraz Patricie Šedivá ze společnosti T-Mobile.

Podstatný vliv na to, že je Česko v porovnání se zbytkem EU v tempu výstavby optických přípojek pozadu, má současná mnohdy zdlouhavá stavební legislativa. T-Mobile navíc nevidí naději k urychlení povolovacích procesů při budování vysokorychlostních sítí ani v novém stavebním zákonu. „Výstavba optické sítě často naráží i na blokační požadavky ze strany obcí. Ty v souvislosti s budováním optické sítě vyžadují stavbu úplně nových chodníků či jiné práce nad rámec budované infrastruktury,“ přibližuje Šedivá další překážky, na které operátor při budování optické infrastruktury naráží. V současnosti T-Mobile poskytuje přístup k optice půl milionu českých domácností, ke kterým má v letošním roce přibýt dalších 140 000 domácností. Další z operátorů, Vodafone, se v rámci modernizace pevné sítě v nadcházejících pěti letech zaměří rovněž na rozšiřování optické infrastruktury.

 

Operátoři při budování optické sítě spolupracují

Mezi operátory funguje při budování optické sítě spolupráce. T-Mobile přípojky buduje ve spolupráci s Vodafone a majoritním provozovatelem telekomunikačních sítí CETIN. Společný postup přináší princip sdílené sítě, který je šetrnější z ekologického hlediska, i stran zásahů do života místních. Obyvatelé pokrytých oblastí navíc nejsou automaticky vázaní využívat služeb společnosti, která infrastrukturu vybudovala, ale mohou si poskytovatele připojení vybrat. Cílem spolupráce je urychlit digitalizaci Česka a vybudovat optické připojení téměř pro milion domácností.

Podle údajů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) z roku 2021 poskytovala 26 % služeb pevného připojení koncovým zákazníkům infrastruktura CETIN, i tu ale částečně využívají národní operátoři. „Mezi velkoobchodními odběrateli CETINu jsou v kontextu těchto údajů zahrnutí také národní operátoři T-Mobile, Vodafone a O2. Zbylých 74 % služeb pevného internetového připojení zajišťují poskytovatelé na vlastní infrastruktuře, uvádí tisková mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

[Dashboard – 5G sítě]

 

V pokrytí 5G sítí Česko překonalo 90 % obyvatel

Zatímco v rozšiřování optického internetu má Česko stále co zlepšovat, v pokrytí mobilními sítěmi 5G si nevede špatně. V roce 2022 bylo podle zprávy Broadband coverage in Europe 2022 s 82,6 % pokrytých domácností nad unijním průměrem, mezi lety 2021 a 2022 se tuzemské pokrytí 5G sítěmi rozrostlo o zhruba 33 procentních bodů. „Nadprůměrně si Česko stálo také co do pokrytí 5G ve venkovských oblastech, se 78 % obsadilo mezi unijními státy šesté místo,“popisuje Hana Vincourová z Evropy v datech. Postupný rozvoj mobilních sítí potvrzuje i ČTÚ, podle jehož informací je k lednu 2024 souhrnně za všechny operátory pokryto 5G sítěmi 96,1 % obyvatel Česka.

Evropskými jedničkami v celkovém pokrytí sítěmi páté generace byly v roce 2022 Kypr, Malta a Nizozemí, které všechny vykázaly 100% pokrytí. Naopak na chvostu se ocitly Švédsko, Rumunsko, Belgie, Lotyšsko a Estonsko, které nedosáhly ani na poloviční podíl.

 

6G jako technologie příští dekády

Zatímco operátoři pokračují ve zlepšování pokrytí stávajícími generacemi sítí, ve fázi výzkumu a vývoje jsou již sítě 6G. Ty by měly nabídnout ultrarychlé přenosové rychlosti, nižší latenci, výraznou energetickou účinnost a vyšší spolehlivost. Podle T-Mobile ale ještě nejsou na pořadu dne. „Technologie 6G se stále ukotvuje v teoretické rovině a je předmětem diskusí s dodavateli a výrobci. Téma bude pravděpodobně aktuálnější na přelomu desetiletí. Naším současným cílem je zejména rozšíření pokrytí sítěmi 5G. Do konce roku 2024 plánujeme sítí 5G pokrýt 90 % populace a v roce 2025 máme ambici dostat se na 94 %,“ nastiňuje Šedivá z T-Mobile.

Za technologii příští dekády považují 6G sítě i další operátoři. „Vznikají vize budoucích služeb, jako jsou například digitální dvojčata, 3D hologramy s integrovanou umělou inteligencí, které budou pro fungování potřebovat mobilní sítě rychlejší než 5G,“ popisuje ředitel strategie společnosti Vodafone Tomáš Elbl.

 

Pokud nezměníme stavební legislativu, nestihne Česko naplnit cíle EU

Podle výsledků Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) za rok 2022 si Česko oproti roku 2021 v oblasti konektivity polepšilo, přesto je na 17. místě pod průměrem EU. Dokument Cesta k evropské digitální dekádě: Strategický plán digitalizace Česka do roku 2030 z loňského listopadu pak hodnotí současný stav digitalizace Česka a mapuje, do jaké míry se nám daří naplňovat cíle evropského politického programu Digitální dekáda 2030. Z dokumentu vyplývá, že je třeba urychlit rozvoj pevných sítí s velmi vysokou kapacitou hlavně v oblastech s chybějícím nebo nedostatečným pokrytím. Současné tempo budování 2 % optických přípojek ročně totiž nemůže bez výrazných změn stavební legislativy naplnit strategické plány Česka v oblasti budování digitální infrastruktury.

[Dashboard – rychlost podle typu připojení]

 

Kontakt pro média:

Adéla Veselá

adela.vesela@dfmg.cz
+420 722 193 819