TOP

Analýza dle vyhlášky a zákona o kybernetické bezpečnosti

Analýza souladu s kybernetickým zákonem a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti ukazuje, jaké požadavky legislativy vaše společnost již splňuje a identifikuje oblasti pro zlepšení.

Přínosy

  • Analýza bezpečnosti informací (identifikace rozdílů mezi praxí vaší organizace a legislativou)
  • Vyhodnocení plnění požadavků zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti
  • Identifikace oblastí s potřebou zlepšení pro splnění požadavků zákona, vyhlášky a doporučení pro další postup pro přiblížení informační bezpečnosti
  • Navržení doporučení pro zlepšení současného stavu a řešení identifikovaných problémů

Kontaktní osoba

František Janů / frantisek_janu@gordic.cz / +420 773 049 126