TOP

Partneři

CyberSecurityPlatform.cz je expertní komunitní platforma pro informační a kybernetickou bezpečnost, zaměřující se primárně na kybernetický zákon a aplikaci jeho požadavků do praxe. Vizí platformy je sdílení know-how a zkušeností na úrovni bezpečnostních expertů. Tvůrci platformy věří, že komunita expertům pomáhá

Evropský bezpečnostní žurnál je analytický server, který má za cíl poskytovat zpravodajství, analýzy a rozhovory pro širokou a odbornou veřejnost o bezpečnostních a mezinárodně-politických událostech důležitých pro Evropu. ESJ nemá za cíl soutěžit s mainstreamovými médii, ale naopak nabídnout střízlivý

Security Outlines - studentský portál o bezpečnosti, je původním projektem studentů bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) v Brně. Portál funguje již od roku 2007 a oficiálně vychází pod hlavičkou občanského sdružení "Centrum pro