TOP

O nás

KYBEZ je platforma pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem

zabývajících se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany. Informace jsou párou, elektřinou tohoto století. Jsou a budou běžnou součástí života.

Bezpečnost informací je existenční nutnost.

V přiměřeném a efektivním rozsahu by ji měli vnímat a řešit nejenom organizace veřejné správy a firmy, jejich manažeři, ale i všechny rodiny a jednotlivci. Partneři projektu KYBEZ jsou jim v tom připraveni pomoci.

Současná společnost, masově produkující a využívající digitální informace, informační a komunikační technologie a zdroje, bude stále více ohrožena jejich úmyslným či neúmyslným zneužíváním. Internet všeho (IoE), Internet věcí (IoT), Smart Home, Smart Buildings, Smart Factories, Smart Cities, Smart Administration, Průmysl 4.0 a eGovernment 4.0 se stávají dalšími gigantickými platformami (zdroji i spotřebiči) digitálních informací v digitálním (kybernetickém) prostoru. Požadavek na jejich bezpečnost se tak stává u běžných informačních procesů, aplikací, systémů a cloudů stejně důležitým a samozřejmým, jako je funkčnost, spolehlivost, cena či udržovatelnost.

Mezi základní legislativní rámce bezesporu patří Zákon o kybernetické bezpečnosti, normy ISO 27000 (ISMS) a směrnice EU o GDPR, včetně prováděcích vyhlášek. Pro efektivní a bezpečné užívání informací a proti jejich zneužívání vznikají a budou vznikat další normy, předpisy, vyhlášky a doporučení. Digitalizace je elektrifikací současnosti, a to i se všemi analogiemi.

Hlavním posláním platformy KYBEZ je snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.

Pomáháme

zvyšovat bezpečnost informací, zlepšovat systémy bezpečnosti informací a řídit bezpečnostní aktiva.

Podporujeme

aktivity jako Bezpečný domov, Bezpečná rodina, Bezpečná škola a Bezpečná firma.

Pořádáme

odborné konference, semináře, kybersoutěže a hackatony.

Spolupracujeme

s předními akademickými institucemi a vedeme vlastní vědeckou radu.

Zajišťujeme

komplexní produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nabízíme

bezplatné technologické, akademické a mediální partnerství.

Provozujeme

mimo jiné tyto portály se zaměřením na bezpečnost:

GORDIC spol. s r.o.,

česká IT společnost, je provozovatelem a koordinátorem platformy, iniciativ a akcí KYBEZ. Její vizí je „Bezpečná a propojená společnost“. Zároveň je technologickým partnerem a dodavatelem specializovaného spektra produktů a služeb v oblastech bezpečných informačních systémů, bezpečného internetu věcí, kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Kdo stojí za Platformou KYBEZ

Ing. Michal Řezáč, MSc.

Výkonný ředitel

Ing. Vojtěch Hvězda

Zástupce ředitele

Pavla Chvalkovská

PR manažer

František Janů

Obchodní manažer

Máme zkušenosti s více než 6000 organizacemi ve státní správě i samosprávě.

Jsme nejrozšířenější portál o kybernetické bezpečnosti.

Máme více než 20 let praxe s poradenstvím v oblasti informační bezpečnosti.

6 důvodů proč se na nás obrátit

1. Zkušenosti

Jsme schopni důsledně analyzovat Vaše informační aktiva, zranitelná místa a identifikovat případné hrozby

2. Metodika

Vytvořili jsme metodiku postupu zavádění systému řízení informací (ISMS) dle ISO/IEC 27001

3. Vzdělání

Máme široké zkušenosti se vzděláváním IT specialistů i běžných uživatelů v oblasti informační bezpečnosti

4. Řízení projektů

Pomůžeme vám i s administrací projektů, podklady pro výběrová řízení a žádostmi o finanční zdroje

5. Odbornost

Disponujeme specialisty a odborníky ze soukromé i akademické sféry

6. Komplexnost

Dokážeme zajistit komplexně celou realizaci kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci

Zabezpečte svůj systém

Ochrana už není jen možností, ale nutností. Ověřte odolnost svého informačního systému. Nabízíme analýzu, odbornou pomoc s řešením nalezených problémů a také školení.

Zabezpečení KYBEZ

zanalyzujeme

diagnostikujeme

zabezpečíme

otestujeme

proškolíme