TOP

Řízení kybernetické bezpečnosti (workshop)

Jak řídit kybernetickou bezpečnost, abyste předešli kybernetickým událostem a incidentům? Jak zjišťovat nedostatky v zabezpečení a jak se odstraňovat? Jak veškeré činnosti evidovat, abyste měli vždy nad vším kontrolu? To vše a mnohem více se dozvíte na našem školení.

Obsah

  • legislativa a metodika (Zákon o kybernetické bezpečnosti / Vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
  • evidence a hodnocení aktiv
  • evidence hrozeb, zranitelností a opatření
  • analýza a plán zvládání rizik
  • plán kontinuity
  • procesní řízení
  • organizační nastavení
  • technologická řešení
  • testování bezpečnosti
  • konzultace

 

Kontaktní osoba

Tereza Křížová / tereza_krizova@gordic.cz / +420 775 553 034