TOP

Analýza rizik informačního systému

Analýza rizik IS bude realizována za využití vhodné metodiky (viz např. ČSN ISO/IEC TR 13335 n. ISO/IEC 27005).

Popis

 • Ze závěrů analýzy rizik totiž vyplynou nejen rizika, ale také návrh implementace bezpečnostních opatření, prvků a kontrol, vhodných k detekci, prevenci a eliminaci zjištěných rizik a návrh akceptace zbytkových rizik managementem.
 • Zohlednění výsledků analýzy rizik IS v bezpečnostní politice a souvisejících dokumentech je důležité při výběru a implementaci bezpečnostních opatření do provozu.

Přínosy

 • Identifikovaná aktiva v rámci rozsahu IS a jejich vlastníci.
 • Identifikované hrozby pro tato aktiva.
 • Identifikované zranitelnosti, které by mohly být hrozbami využity.
 • Identifikované pravděpodobnosti a dopady rizik na aktiva (při ztrátě důvěrnosti, integrity a dostupnosti).
 • Posouzení dopadů na provoz IS.
 • Posouzení reálné pravděpodobnosti selhání bezpečnosti.
 • Odhad úrovně rizik.
 • Určení, zda jsou rizika akceptovatelná nebo vyžadují zvládání dle stanovených kritérií.

Proč zvolit právě nás?

 • Jsme specialisté v oboru.
 • Analýzy jsou prováděny zkušenými profesionály.

Kontaktní osoba

František Janů / frantisek_janu@gordic.cz / +420 773 049 126