TOP

Komplexní a dlouhodobé řízení GDPR (GDA)

S aplikací GDA dostanete pod plnou kontrolu systém zpracování a ochrany osobních údajů ve vaší organizaci. Získáte mimo jiné přehled zpracování osobních údajů, přesnou inventarizaci rizikových zpracování, analýzu softwaru a zhodnocení bezpečnosti IT. Generované výstupy slouží nejen jako podklad pro vhodná opatření, ale i jako materiál pro kontrolní úřady. Díky GDA budete dlouhodobě řídit veškerou správu GDPR v jediném nástroji.

Přínosy

 • Kontinuální sledování stavu zpracování a ochrany osobních údajů v organizaci
 • Ucelený pohled na kompletní požadavky GDPR
 • Moderní evidence zpracování osobních údajů
 • Detailní zhodnocení jednotlivých zpracování OÚ napříč organizací
 • Identifikace rizikových zpracování OÚ a přehled doporučení k jejich odstranění
 • Analýza SW a jeho dodavatelů
 • Analýza IT bezpečnosti
 • Doporučení k zavedení opatření pro odstranění nedostatků
 • Sledování dopadů navržených opatření
 • Výstup v podobě elektronických dokumentů (.docx, .xlsx, .pdf)
 • Online aplikace hostovaná na platformě Microsoft Azure

Proč zvolit právě nás?

 • Disponujeme vlastním týmem zkušených právníků i IT specialistů zaměřených ochranu osobních údajů.
 • Máme více než dvacetiletou praxi v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
 • Vyvinuli jsme a stále vyvíjíme efektivní systémové nástroje pro správné zacházení s osobními údaji.
 • Nástrojem nyní disponuje několik desítek organizací (seznam naleznete na https://www.gda-tool.com/).

Kontaktní osoba

František Janů / frantisek_janu@gordic.cz / +420 773 049 126