TOP

Audit ISO 27001

Předběžné vyhodnocení určuje, jaké požadavky vaše společnost již splňuje. Předběžný audit Vám poskytne přehled jakýchkoli potenciálních rizik, která Váš tým bude moci ošetřit před konáním samotného auditu.

Přínosy

  • Minimalizace rizik – díky strukturované a globálně uznávané metodologii pro zabezpečení informací, která identifikuje a zmírňuje hrozby.
  • Ochrana důvěrných informací – před hrozbou hackingu, ztráty dat a porušení důvěrnosti a zajištění rychlejšího zotavení z takových ataků.
  • Zavedení plánů kontinuity podnikání – zajišťují, že váš provoz bude pokračovat i v případě člověkem způsobené pohromy nebo přírodní katastrofy.

Kontaktní osoba

Eva Kolářová / eva.kolarova@tuv-sud.cz / +420 777 342 716