TOP

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Potřebujete svého DPO? Dokážeme Vám jej zajistit. Díky DPO jako externí službě, kterou Vám poskytne náš tým, získáte nepřetržitý servis v oblasti ochrany osobních údajů. Zajistíme implementaci veškerých legislativních požadavků do praxe organizace. Navíc využijeme znalosti a dovednosti z různých druhů organizací pro zvýšení ochrany osobních údajů a dalších dat v organizaci.

Popis

 • Poskytování informací správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům
 • Zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků.
 • Kooperace na vytváření návrhu systematického uceleného řešení zabezpečení OÚ.
 • Monitorování souladu organizace s GDPR a souvisejícími legislativními předpisy.
 • Poskytnutí poradenství oblasti ochrany OÚ.
 • Spolupráce s dozorovým orgánem.

Přínosy

 • Kompletní vedení organizace při zavádění správné praxe ochrany OÚ do organizace.
 • Nepřetržitá poradenská a asistenční činnost při zvyšování ochrany OÚ v organizaci.
 • Monitoring praxe organizace v nakládání s OÚ.
 • Mentoring vedoucích pracovníků v oblasti ochrany OÚ.
 • Školení pracovníků v oblasti ochrany OÚ.
 • Zajištění komunikace mezi organizací a dozorovým orgánem.
 • Kooperace při vytváření bezpečnostní dokumentace ochrany OÚ.
 • Spolupráce na řešení mimořádných situací v oblasti ochrany OÚ.
 • Eventuální slevy na nástroje i aplikace platformy KYBEZ a partnerských společností.

Proč zvolit právě nás?

 • Disponujeme vlastním týmem zkušených právníků i IT specialistů zaměřených ochranu osobních údajů.
 • Máme více než dvacetiletou praxi v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
 • Vyvinuli jsme a stále vyvíjíme efektivní systémové nástroje pro správné zacházení s osobními údaji.
 • Čerpáme znalosti, zkušenosti a dovednosti ze spolupráce mezi soukromým i veřejným sektorem.
 • Mezi naše partnery patří renomované technologické společnosti i akademické a mediální instituce.

Kontaktní osoba

František Janů / frantisek_janu@gordic.cz / +420 773 049 126