TOP

NÚKIB a legislativa

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je nejvyšším správním orgánem v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti na území České republiky. Do jeho činnosti patří kompletní problematika kybernetické bezpečnosti včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále se věnuje problematice neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo.

Výkonnou organizační sloužkou NÚKIB pro uplaťnování povinností vyplývajících z současné legislativy je Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB). Úlohou centra je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení kybernetickým útokům i při návrhu a přijímání opatření při řešení incidentů i proti probíhajícím útokům.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vznikl v roce 2017 a sídlí v Brně.

Role NÚKIB

Zřizuje a provozuje Národní centrum kybernetické bezpečnosti

  • Vládní CERT/CSIRT
  • Spolupráce s ostatními CERTs/CSIRTs; ISPs;
  • Mezinárodní spolupráce (National Security/Defense Centres)
  • Výzkum, vývoj, vzdělávání osvěta
  • Vydávává / navrhuje prováděcí legislativu

Legislativa

  • Zákon o kybernetické bezpečnosti
  • Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
  • Směrnice NIS

Více najdete na webu Národního úřadu pro kybernetickou a infromační bezpečnost

https://www.nukib.cz/cs/