TOP

KYBEZ

Jak chránit své peníze online: Bezpečnostní tipy pro důchodce

Autor obsahu – Michaela Petrášová

Vzhledem k tomu, že se digitální prostředí neustále vyvíjí, je pro důchodce stále důležitější přijmout proaktivní opatření na ochranu svých finančních prostředků a osobních údajů před rostoucí hrozbou kybernetických útoků.  Důchodci, kteří jsou často vnímáni jako zranitelnější kvůli svým omezeným technickým znalostem a neznalosti rychle se měnících digitálních technologií, se stali hlavním cílem kyberzločinců.  Cílem tohoto článku je poskytnout ucelený návod, jaké konkrétní kroky mohou důchodci podniknout, aby zabezpečili svou přítomnost na internetu a ochránili své finanční zázemí.

 

Zvýšení povědomí o kybernetických hrozbách📚

Za prvé je pro důchodce zásadní, aby si vytvořili dobré povědomí o různých rizicích kybernetické bezpečnosti, kterým mohou čelit.  Starší dospělí jsou často znepokojeni nebo frustrováni z domnělé zranitelnosti svých soukromých informací, což vede k tomu, že se vyhýbají využívání online služeb.  To může neúmyslně zvýšit jejich náchylnost k podvodům, krádežím identity a dalším škodlivým aktivitám.  K řešení této situace byly v různých zemích, například v Austrálii, zavedeny vzdělávací iniciativy, v jejichž rámci skupiny seniorů a komunitní organizace poskytují na míru šité instrukce o bezpečných postupech na internetu (Buja et al., 2021).

Správa hesel a online účtů🔐

Správa online účtů a hesel představuje pro mnoho důchodců jedinečnou výzvu. Vzhledem k potížím s pamětí souvisejícím s věkem pro ně může být náročné vytvářet a pamatovat si složitá hesla, a proto často tento úkol přenechávají přátelům nebo rodinným příslušníkům . Pokud tuto možnost nemáte, zvažte použití správce hesel, například 1Password, který bezpečně uloží všechna vaše hesla na jednom místě. To vám umožní udržet si kontrolu nad svými účty bez nutnosti lovit hesla z paměti.

Dvoufaktorové ověřování🖇

Kromě užití sofistikovaných hesel stojí za zvážení i zapnutí dvoufaktorové ověřování na všech citlivých účtech, které zvýší úroveň zabezpečení.Tento systém vyžaduje kromě hesla i druhý způsob ověření, například kód zaslaný na váš mobilní telefon, což výrazně ztíží neoprávněný přístup k vašim účtům.

Pravidelné monitorování účtů🧐

Mimo to je jistě cenné si vynahradit pár minut přes týden a postupně se naučit citlivě vnímat změny ve svých účtech. Pravidelně proto sledujte své finanční účty a výpisy, zda na nich nedochází k podezřelým aktivitám, a neprodleně nahlaste jakékoli neoprávněné transakce svým finančním institucím.

Ochrana před sociálním inženýrstvím😷

Jedna z nejběžnějších “zbraní”,kterou kyberzločinci používají, obzvlášť u nic netušících důchodců,  jsou metody sociálního inženýrství. Dávejte si proto pozor na nevyžádané telefonáty, e-maily nebo zprávy s žádostí o osobní nebo finanční informace a nikdy neposkytujte citlivé údaje po telefonu nebo internetu, pokud jste kontakt neiniciovali.

Aktualizace softwaru♻️

Jedna z mnoho věcí, na které nejeden z nás někdy prokrastinoval, přesto je klíčové udržovat svůj software a antivirové/anti-malwarové programy v aktuálním stavu, abyste se chránili před nejnovějšími kybernetickými hrozbami.Pokud se proces aktualizace zdá příliš složitý, poproste někoho zkušenějšího, kdo vám pomůže nastavit a provést tyto aktualizace

Používání VPN a vyhýbání se veřejným Wi-Fi sítím🥷

Pokud používáte internet i mimo domov, zvažte používání virtuální privátní sítě (VPN), která vás ochrání před potenciálními hrozbami.

To nás vede k dalšímu bodu, který zní: “Vyhýbejte se používání veřejných sítí Wi-Fi pro jakékoliv citlivé online aktivity!” Z příkladů se jedná např.o  bankovnictví nebo nakupování, protože mohou být náchylné k hackerským útokům.

Zmrazení úvěrových zpráv🧊

Zvažte zmrazení svých úvěrových zpráv, abyste zabránili zlodějům identity otevřít si na vaše jméno nové účty. Tento krok může významně snížit riziko zneužití vašich osobních údajů a finančních prostředků.

Ověření pravosti webových stránek🔍

Před zadáváním citlivých údajů na webových stránkách si vždy ověřte, zda jsou autentické. Hledejte v adresním řádku HTTPS a ikonku zámku, což znamená, že spojení je šifrované a bezpečné.

Bezpečné používání e-mailu📨

Buďte obezřetní při otevírání e-mailů od neznámých odesílatelů a neklikejte na odkazy nebo neotvírejte přílohy, pokud nejste jistí, že jsou bezpečné. Mnoho podvodů a malwarových útoků začíná právě nevyžádanými e-maily.

Pravidelné zálohování dat🗂

Pravidelně zálohujte svá data, aby byla chráněna před ztrátou nebo útoky ransomware. Používejte externí pevné disky nebo cloudové služby pro ukládání záloh.

 

Co dělat, když prevence nestačila aneb někdo vás hacknul

Jedná se o situaci, se kterou se nemusí potkat jen důchodci, ale i i zkušenější uživatelé pc, V obou případech je ale klíčové si zachovat chladnou hlavu a rychle a systematicky postupovat podle následujících kroků:

  1. Změňte hesla: Okamžitě změňte hesla ke všem vašim účtům, zejména k těm finančním.
  2. Kontaktujte finanční instituce: Upozorněte své banky a poskytovatele kreditních karet na možné zneužití. Sledujte své účty pro případné neobvyklé aktivity.
  3. Aktualizujte bezpečnostní nastavení: Aktivujte dvoufaktorové ověřování, pokud jste tak ještě neučinili, a zkontrolujte ostatní bezpečnostní nastavení vašich účtů.
  4. Zkontrolujte počítač na malware: Proveďte kompletní antivirovou kontrolu vašeho počítače a odstraňte jakýkoliv zjištěný malware.
  5. Informujte úřady: Nahlaste incident na příslušné úřady, například na policii nebo úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Zmrazte své úvěry: Pokud se domníváte, že byly zneužity vaše osobní údaje, zvažte zmrazení svých úvěrových zpráv, aby bylo zabráněno otevření nových účtů na vaše jméno.

 

Zůstaňte ostražití a aktivně provádějte tato bezpečnostní opatření, která vám pomohou ochránit vaši finanční pohodu a zajistí vám cenný klid v důchodovém věku.

 

Zdroje:

Buja, L. et al. (2021). Educational initiatives for seniors on safe internet practices. Journal of Cybersecurity Education.

Herbert, S. et al. (2022). Challenges in password management for older adults. Cybersecurity and Aging Journal.

„Password Management for Seniors.“ Cyber Security Experts, 2022.

„The Importance of Two-Factor Authentication.“ Tech Safety Institute, 2021.

„Monitoring Financial Accounts: Best Practices.“ Online Security Advisors, 2021.

„Protecting Against Social Engineering Attacks.“ CyberSafe Seniors, 2022.

„Software and Antivirus Updates: Why They Matter.“ SecureTech Blog, 2023.

„VPN Usage for Security: A Guide for Seniors.“ Senior Tech Help, 2023.

„Freezing Your Credit Report: A Precaution Against Identity Theft.“ Financial Safety Network, 2023.