TOP

KYBEZ

Konference UTB: Řešení klíčových problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti

Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, se ve dnech 9. – 10. 11. 2016 konala konference “Kybernetická bezpečnost – řízení procesů a aplikace moderních technologií”.  Akce se zúčastnilo 34 zástupců z různých organizací, jako např. MVČR, BIS ČR, IS4 Security, SYNOT, Chevak, Probin, Citrix, Technoserv,  CESNET, JT Banka, Český institut pro akreditaci, Jihomoravský kraj, , Moravský peněžní ústav aj.

Konference koncipovaná jako setkání odborníků a profesionálů z oblasti kybernetické bezpečnosti a konaná ve spolupráci European Association for Security pod garancí sdružení KYBEZ s podporou firmy GORDIC jako generálního partnera, představila problematiku kybernetické bezpečnosti v širokých oblastech a souvislostech od právního pojetí po řešení klíčových problémů v oblasti Internetu věcí. 

Významnou částí setkání bylo demonstrativní představení útoků na síťovou infrastrukturu, podnikové informační systémy a mobilní sítě včetně zabezpečených systémů Internetu věcí. Na konferenci vystoupila řada uznávaných expertů z praxe a byly představeny unikátní testovací laboratoře mobilních technologií a penetračních testů (PTLAB). Program konference a další informace k uvedenému setkání naleznete na portálu: http://e-konference.utb.cz/

Setkání se konalo jako součást oslav 10. výročí Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, odborným garantem a organizátorem byl Ústav informatiky a umělé inteligence.