TOP

KYBEZ

KYBEZ na Security 2017

Dne 23. února se uskutečnil již 25. ročník odborné konference Security 2017. Tato konference byla rozdělena do dvou přednáškových sálů, jeden byl určen odborníkům, druhý manažerům. A právě mezi vstupy do obou sálů se nacházel také stánek platformy KYBEZ. 

Stánek byl aktivně obsazen a návštěvníci konference zde mohli dostat jak informace o platformě, tak z rukou sličných hostesek obdržet materiály nejen v podobě informačních letáků platformy KYBEZ, ale také únorového čísla časopisu ICT Network News. V něm byl uveřejněn článek „Proč se stát partnerem platformy KYBEZ“, kde Ing. Michal Řezáč, MSc., výkonný ředitel KYBEZ v rozhovoru specifikuje témata, týkající se této platformy a vypočítává výhody, které členství v platformě může potenciálním partnerům přinést.  

Konference v technické i v manažerské části dokonale splnila svůj účel. Technická část se zaměřila především na rozbor situace v oblasti zabezpečení a ochraně dat společností před útoky typu ransomware, DDoS a jinými hrozbami, které jsou v současné době nejvíce rozšířeny a jednotliví řečníci nastínili i možnosti řešení problémů. K tomu pomohla pak i odpolední část, věnovaná praktickým řešením problémů. Formou řešených případových studií tak měli účastnící v sále možnost získat nejen přehled, ale i dostat odpovědi na konkrétní otázky, týkající se zde prezentovaných řešení.  
Ve druhém sále se účastníci mohli seznámit s úskalími GDPR, s tím, co a jak legislativně ošetřit a jaké jsou přínosy a východiska v tento okamžik, aby v příštím roce mohl být tento systém ochrany osobních údajů nasazen a používán.  

Celá konference gradovala a v obou sálech na konec přišlo to nejlepší. Marek Klubal z AEC předvedl, jak snadné je obelstít bankomaty ATM a přinutit je třeba vydat Vám nezákonně peníze. Ve druhém sále pak posledním přednášejícím byl Kamil Tichý z Národního centra kybernetických sil, který hovořil o kybernetické ochraně České republiky.  

Úloha platformy KYBEZ je jasná: pomoci uživatelům z podniků, firem, ale i orgánům státní správy vykročit na bezpečnou cestu a na ní pokračovat v ochraně před kybernetickými útoky a snahou o krádeže identit i důležitých dat. Tuto úlohu stánek KYBEZ na konferenci Security 2017 splnil do puntíku už jen tím, že se kolem něj po celou dobu konference scházeli zájemci a diskutovali o cílech a možnostech platformy.  
 
 Autor: Petr Smolník