TOP

Asociace pro obranný a bezpečnostní průmysl

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci.

Asociace prosazuje podnikatelské a obchodní zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem, ministerstvy a ostatními orgány státní správy. Diskusí u „kulatého stolu“ či osobními jednáními s představiteli státní administrativy a zákonodárné moci se podílí na řešení problematiky českého obranně-bezpečnostního průmyslu jako celku.