TOP

CyberSecurityPlatform.cz

CyberSecurityPlatform.cz je expertní komunitní platforma pro informační a kybernetickou bezpečnost, zaměřující se primárně na kybernetický zákon a aplikaci jeho požadavků do praxe. Vizí platformy je sdílení know-how a zkušeností na úrovni bezpečnostních expertů. Tvůrci platformy věří, že komunita expertům pomáhá zaměřovat se při své práci na důležité věci. To nejen díky sdílení zkušeností, ale i díky společné tvorbě analýz, doporučení a jiných podpůrných materiálů. Mimo jiné, platforma usiluje o propojování studentů bezpečnostních oborů s experty a o pořádání komunitních akcí a odborných kurzů, zejména pro členy. Více informací naleznete na webu www.cybersecurityplatform.cz.