TOP

GORDIC spol. s r. o.

Společnost GORDIC spol. s r. o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů. Firma se specializuje na tvorbu a dodávky software, včetně komplexní uživatelské podpory, pro oblast státní správy, samosprávy a bankovnictví. Za více než 20 své let existence na trhu si firma vybudovala klíčové postavení na trhu široké portfolio klientů od ministerstev až po nejmenší organizace veřejné správy. Software se značkou GORDIC® dnes využívá více než šest tisíc organizací.

GORDIC® je společností 100% českou, se sídlem v České republice a s transparentní vlastnickou strukturou (jeden majitel). Firma disponuje silným analytickým, metodickým a technologickým zázemím. Možnosti vývojových a servisních týmů podporuje celorepubliková obchodně-servisní síť s více než 300 autorizovanými odborníky.

Nabízené produkty

 • Školení GDPR  / školení pro manažery, informatiky, bezpečnostní i řadové pracovníky
 • Analýza přípravenosti na GDPR / procesní analýza organizace, potencionálních rizik a opatření potřebných k ochraně osobních údajů dle GDPR
 • Konzultace v oblasti GDPR / pomoc organizacím s řešením či implementací GDPR
 • Spisová služba s řešením kybernetické bezpečnosti (DRMS KYBEZ) / komplexní centralizované řešení, které disponuje vysokým stupněm zabezpečení, datovou provázaností jednotlivých částí a otevřeným rozhraním
 • Analýza rizik informačního systému / analýza rizik, ze které vyplynou návrhy implementace bezpečnostních opatření, prvků a kontrol, vhodných k detekci, prevenci a eliminaci zjištěných rizik a návrh akceptace zbytkových rizik managementem
 • Zhodnocení stavu bezpečnosti a analýza rizik informačního systému / cílem této činnosti je navrhnout, na základě definice aktiv společnosti a jim odpovídajících hrozeb a definované pravděpodobnosti realizace daných hrozeb, účinná a efektivní opatření k minimalizaci potenciálních škod
 • Zavedení systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) / implementace zásad normy ISO/IEC 27001 na provozovaný informační systém
 • Testy odolnosti informačního systému / napodobení útoku, či série útoků tak, jak by je s největší pravděpodobností prováděl samotný hacker
 • Procesní bezpečnostní rámec / zpracování kompletního procesního rámce řízení bezpečnosti, tedy vytvoření potřebné bezpečnostní dokumentace
 • Bezpečnostní manažer / outsourcing informační bezpečnosti, prostřednictvím externího odborného zdroje
 • Zhodnocení stavu bezpečnosti informačního systému / neformální auditní a analytickou činnost, jejímž výsledkem je zpráva shrnující jednotlivá aktiva společnosti