TOP

MyMight s.r.o.

Tým, aplikace a integrační platforma pro ovládání veškerých IoT technologií a efektivní sběr dat. Pro využití potenciálu IoT technologií firem a organizací v různých tržních segmentech a rozšíření spektra možností a dostupných služeb můžete nově zvolit služby MyMight. Poskytuje vlastní aplikace, produktový vývoj na míru, řešení v oblasti automatizace budov a IoT a také školení a konzultace. Přidaná hodnota tkví nejen v implementaci nových nástrojů, ale mnohdy i v bezpečném, jednoduchém a efektivním využití technologií, kterými zákazník již disponuje. Prostřednictvím konzultací si jej můžete jednoduše vyzkoušet než se společně pustíte do vašeho projektu v oblasti automatizace.