TOP

SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Jedna ze dvou SŠ v České republice, která je zapojena do pilotního ověřování nového oboru Kybernetická bezpečnost. Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika datových analýz a programátora specifických algoritmů. Rovněž mohou zastávat pozice operátora kybernetického centra. Na odborné výuce se podílejí odborníci z praxe. Absolventi oboru jsou velice žádáni na trhu práce. Absolventi se mohou uplatnit jako technici IT, pracovníci uživatelské podpory, správci aplikací, operačních systémů a sítí.