TOP

Visitech a.s.

VISITECH a.s. je stabilní partner v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kromě obchodní a konzultační činnosti, se zaměřením na komplexní inovativní ICT řešení, postavil centrum kybernetické bezpečnosti – Security Operation Center SOC365, které podle nových trendů západních trhů efektivně spravuje a dohleduje ICT sítě formou služby.

Je zavedený multiplatformní systémový integrátor a specializovaný dodavatel hardwaru, softwaru, komponent datových sítí, sjednocené komunikace, zálohovacích a úložných řešení a bezpečnostních technologií. Kromě vlastního bezpečnostního centra SOC365 nabízí VISITECH produkty a technologie, které jsou vybírány nezávisle na výrobci a značce. Důraz je při volbě kladen na dlouhodobé zkušenosti a velkou přidanou hodnotu pro zákazníka.

Také se věnuje vývoji a implementaci informačních systémů. Pro všechny dodávané systémy poskytuje odborné konzultace týkající se návrhu a provozu. Pro usnadnění řešení problémů nabízí přímou servisní podporu ve formě servisního zásahu v místě incidentu, ale také vzdálenou podporu nebo služby helpdesku.

Společnost VISITECH a.s. více jak dvě dekády pomáhá zákazníkům měnit vize v oblasti ICT ve skutečnost.

Nabízené produkty:

  • SOC365/ kybernetické bezpečnostní dohledové centrum formou služby (detekce událostí a jejich analýza, reakce na události, reporting, helpdesk)
  • Monitoring a analýza datových toků/ detailní pohled do síťového provozu s rozlišením na jeho jednotlivé složky (nejčastěji založeno na standardu NetFlow nebo IPFIX
  • Log management/ systém pro centralizovanou správu logů z bezpečnostních zařízení, operačních systémů, aplikačního software i aktivních síťových prvků
  • SIEM (Security Information and Event Management)/ specializované řešení, které umožňuje centrální správu, sběr, korelaci a analýzu událostí ze všech možných vrstev IT infrastruktury (operační systém, aplikace, databáze, síťové prvky) a zařízení a jejich následným vyhodnocováním.
  • PAM (Privileged Access Management)/ Systém pro správu a zabezpečení přístupů privilegovaných uživatelů k administrovaným systémům za účelem zabezpečení proti zneužití privilegovaných účtů samotnými zaměstnanci nebo dodavateli třetích stran.
  • Správa adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu/ nástroje pro řádové zvýšení efektivity správy adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích.

 

Více informací naleznete na www.visitech.cz.