TOP

KYBEZ

Prostředky z výzvy Kyberbezpečnost zvýší ochranu ICT technologií veřejné správy

Více než 1,2 mld. korun z EU je připraveno pro žadatele z řad orgánů veřejné moci v rámci výzvy „Kyberbezpečnost“ Integrovaného regionální operačního programu. Vyhlášení výzvy je plánováno na říjen 2015, žádosti bude možné podávat až do května 2017.

O prostředky budou moci žádat organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či státní podniky. Výzva se týká také hlavního města Prahy a jeho organizací.

Pro zvýšení kybernetické bezpečnosti budou podporovány projekty těchto orgánů zaměřené na ochranu informačních a komunikačních (včetně radiokomunikačních) technologií veřejné správy včetně její infrastruktury, a to v souladu se standardy definovanými v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti – vznik a vybavení dohledových center, projekty implementující technická opatření stanovená v zákoně o kybernetické bezpečnosti (redundantní řešení apod.).