TOP

KYBEZ

Začala vůbec první škola kybernetické bezpečnosti diplomatů EU a NATO

Několik desítek zástupců zemí EU a NATO se účastní v Estonsku vůbec první diplomatické letní školy kybernetické bezpečnosti.
Po dobu pěti dnů se bude tato skupina čítající kolem 80 lidí zabývat řešením problémů spojených s mezinárodní kybernetickou
bezpečností a také novými hrozbami a trendy v této oblasti. 

Důraz na trénink 

Kybernetická bezpečnost se během posledních několika let stala významnou otázkou mezinárodních vztahů. Zařadila se tak
po bok bezpečnostní politiky, rozvojové politiky, ekonomické diplomacie a dalších sektorů zahraniční politiky. S růstem významu
mezinárodní kybernetické bezpečnosti jde ruku v ruce potřeba disponovat kvalitními pracovníky, kteří se v této oblasti dobře orientují.
Setkání v Estonsku je tak vůbec první svého druhu a měly by na něj navázat další aktivity. Mezi jeho předchůdce patří bilaterální
dialog kybernetické bezpečnosti, který probíhá mezi USA a Japonskem již šest let, a také dvoustranná spolupráce mezi USA a Estonskem. 

Podzimní vyjednávání 

Účastníci setkání doufají, že jim povede na poli OSN zavést mezinárodní normy chování zemí v kyberprostoru. Skupina vládních
expertů (GGE) se o přijetí takových norem snaží již několik let a její další zasedání bude právě tento podzim. Nicméně dva
významní aktéři – Čína a Rusko se do aktivit GGE odmítají zapojit a naopak volají po založení nového diskuzního fóra
o mezinárodní kybernetické bezpečnosti. Rusko a Čína se obávají, že vyjednané mezinárodní normy půjdou proti jejich právu
na sebeobranu v kyberprostoru. Z dat ovšem vyplývá, že Peking a Moskva zůstávají u své staré hry – vystupovat jako obránci
míru a přitom útočit na své soupeře a jejich spojence, jež tvoří v drtivé většině demokratické země.  

Kybernetická bezpečnost je v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky čím dál důležitějším tématem. Nejen diplomaté,
ale i další pracovníci zastupitelských úřadů musí této problematice rozumět. Pomoci jim mohou právě letní školy,
vzdělávací kurzy a další aktivity. Pokud byste i vy chtějí zvýšit svoji úroveň kybernetické bezpečnosti pomocí školení
či kurzů neváhejte se na nás obrátit. 

Mohlo by se Vám líbit: