TOP

KYBEZ

Známe výherce II. ročníku Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Dne 19. dubna 2018 jste nás mohli najít v areálu Policejní akademie ČR v Praze, kde probíhalo finále II. ročníku
Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti. Finálového kola se zúčastnilo celkem 36 studentů z
26 středních škol. GORDIC byl generální partner akce. 

 

Hned na prvním úkolu vyhořelo pár studentů

 

Soutěž začala dopoledním individuálním programem, ve kterém studenti měli za úkol vyřešit 20 úloh. Ty se lišily
stupněm obtížností a časovou náročností.  Hned v prvním úkolu museli soutěžící získat přístup k webové stránce,
na které se nacházely soutěžní otázky. Pokud někdo nedokázal heslo hacknout, aby se k otázkám dostal, vypadl
již na začátku. 

 

Odpolední blok se nesl ve znamení spolupráce

 

Na základě bodového hodnocení se probojovalo do odpolední části 24 studentů. Na ty čekaly 3 úlohy, které museli
vyřešit v týmech. Složení týmů určovalo zvláštní losování pro jednotlivé úlohy. 

 

Kdo se umístil na stupních vítězů? 

 

Na 1. místě se umístil Ondřej Bleha z Gymnázia Boženy Němcové, Hradec Králové, a to se 447 body. Jako
2. skončil Břetislav Hájek z Gymnázia v Českém Brodě (422 bodů) a na 3. místě byl Ondřej Tesař, SPŠE a VOŠ,
Pardubice, který získal 368 bodů. Kdo dále postoupil do letní přípravy na evropské finále naleznete
zde: https://www.kybersoutez.cz/finale.html.

 

V rámci soutěže probíhal také odborný doprovodný program, kterého se zúčastnilo více než 650 násvtěvníků. 

 

 

Zdroj: www.kybersoutez.cz