TOP

KYBEZ

Zpráva stavu kybernetické bezpečnosti ČR

Byla představena již sedmá Zpráva stavu kybernetické bezpečnosti ČR. Dočíst se můžete o nejzávažnějších kybernetických

incidentech v roce 2019 i opatření realizovaných k zabezpečení kyberprostoru a občanů.

 

„Kybernetický prostor není vymezen geografickými hranicemi a tyto hranice neuznávají ani útočníci, kteří se v kyberprostoru pohybují.“

Jen v průběhu roku NÚKIB řešil 78 kybernetických incidentů. Pomáhalo se napadeným institucím státní správy, nemocnicím i firmám

s obnovením jejich systémů jak formou metodické pomoci, tak i přímo fyzicky na místech. Nejčastějším typem útoku byl phishing,

spam a podvodné emaily, které často bývají cestou k mnohem sofistikovanější a škodlivější akci útočníků.

 

 

V České republice v roce 2019 byl také nárůst phishingových a podvodných emailů. Problémem nebyl pouze vyšší počet, ale i lepší

čeština. Posun byl v propracovanějších formátech emailů a různorodosti motivů. Útočníci dokonce často oběti oslovovali prostřednictvím

skutečného jména jejich kolegy nebo nadřízeného.

 

 

Oproti předchozímu roku se také rozmohly cílené a více propracované útoky pomocí ransomwaru. Příkladem nám je Ryuk, který na konci

roku napadl systémy nemocnice v Benešově a těžební společnost OKD. Zdravotnictví přitom zápasilo ze sledovaných odvětví s největším

nedostatkem odborníků na kybernetickou bezpečnost. Následkem bylo značné omezení provozu na téměř měsíc a škody pohybující se

v rozmezí až 50 milionů korun.

 

 

Výhled do budoucnosti

 

V roce 2020 a 2021 se uživatelé pravděpodobně můžou setkat se škodlivými mobilními aplikacemi, útočníkům přitom nejčastěji půjde

hlavně o přístup do internetové bankovnictví obětí. Také používání cloudupřináší svá rizika. Znamená to, že citlivá data se nacházejí

v prostředí, kde na ně firmy a uživatelé obecně nemají úplně kontrolu a jsou lehce dostupná z internetu. Zpravidla z důvodu nedostatku

financí se některé sektory v roce 2019 potýkaly s problémem obsazení pracovních míst v oblasti kybernetické bezpečnosti a tento

stav se pravděpodobně potáhne i v následujících letech.