TOP

KYBEZ

AFCEA pořádá středoškolskou soutěž v kybernetické bezpečnosti

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2016/2017 první českou celorepublikovou soutěž v kybernetické bezpečnosti pro studenty středních škol.

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice a jedním z cílů je zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a zábavnou formou přispět k zapojení středoškolských studentů do tohoto procesu. 

Vize a cíle soutěže

  • Zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a zábavnou formou přispět k zapojení středoškolských studentů do tohoto procesu.
  • Identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
  • Poskytnout informační podporu středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života nás všech.
  • Ověřit případně doplnit znalosti souvisejících s oblastí kybernetické a informační bezpečnosti.
  • Ověřit znalosti středoškolských studentů jednotlivých středních škol a porovnat je se znalostmi studentů jiných středních škol stejné kategorie nebo zaměření.
  • Přispět k naplnění cílů kategorie F Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti, a to zejména (a) navyšovat povědomí a gramotnost v otázkách kybernetické bezpečnosti u studentů středních škol; (b) přispět k modernizaci vzdělávacích programů na středoškolské úrovni; (c) podporovat přípravu expertů; (d) přispět k přípravě metodických materiálů pro učitele a (e) podporovat u studentů rozvoj talentu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s vysokými školami.

                               

První kolo soutěže bude ukončeno 15. 12. 2016 ve 24:00. Do té doby mají studenti možnost se přihlásit a vyplnit elektronický test.

Zdroj: www.kybersoutez.cz