TOP

KYBEZ

Analýza kybernetické bezpečnosti? Celý návod na jednom místě

OKD přerušilo těžbu na několik dní, nemocnice v Benešově se ani po měsíci nevrátila do plného provozu,
Mall zaplatí pokutu 1,6 mil. Co mají tyto tři události společného?

Došlo k nim kvůli podcenění kybernetické bezpečnosti. Pokud nechcete dopadnout jako výše zmíněné organizaci,
je nutné najít odpovědi na základní otázky: “Co chcete chránit? Jak to chcete chránit? Kde máte největší slabiny?“.
S tím vám pomůže analýza kybernetické bezpečnosti. Zde najdete veškeré odkazy na seriál, vysvětlující jak takovou analýzu zpracovat.

 

#Začínáme
V prvním díle se dozvíte, z jakých legislativních předpisů analýza kybernetické bezpečnosti vychází a kde lze čerpat
další informace pro její lepší zpracování.
Text: https://kybez.cz/clanky/analyza-kyberneticke-bezpecnosti-1-zaciname

 

#Evidence aktiv
V tomto článku naleznete odpovědi, jak vést evidenci toho, co chcete chránit – aktiv. A především jaké všechny atributy – vlastnosti
musíte do této evidence zahrnout.
Text: https://kybez.cz/clanky/detail?urltitle=analyza-kyberneticke-bezpecnosti-2-evidence-aktiv

 

#Identifikace hrozeb a zranitelností 
Z příspěvku načerpáte znalosti, jakým způsobem zaznamenávat jevy, před kterými chcete aktiva chránit – hrozby.
I vlastnosti, které mohou způsobit vypuknutí hrozeb – zranitelnosti.
Text: https://kybez.cz/clanky/detail?urltitle=analyza-kyberneticke-bezpecnosti-3-identifikace-hrozeb-a-zranitelnosti

#Hodnocení rizik 
Ve čtvrtém blogu vám objasníme, jak zjistit úroveň rizik u jednotlivých aktiv. Zaměříme se na vytvoření stupnice
pro hodnocení rizik a také na magickou rovnici: riziko = dopad × hrozba × zranitelnost.
Text: https://kybez.cz/analyza-kyberneticke-bezpecnosti-4-hodnoceni-rizik/

 

#Jak zkrotit rizika? 
V případě, že vám vychází riziko aktiva vyšší, než je hodnota, kterou jste ochotni akceptovat, je nutné tato rizika rozumnými
opatřeními snížit. K tomu slouží plán zvládání rizik a harmonogram jejich plnění, se kterými vás seznámíme.
Text: https://kybez.cz/analyza-kyberneticke-bezpecnosti-5-jak-zkrotit-rizika/

#Jak odhalit skryté nedostatky?  
Nyní už byste měli vědět, co chcete chránit, jak a kde máte největší slabiny. To sice představuje velké, nikoliv však dostatečné
penzum znalostí. Spousta nedokonalostí může zůstat zahalena ve tmě. Naštěstí existustují možnosti, jak je odhalit. O těch najdete
informace v posledním díle tohoto seriálu.
Text: https://kybez.cz/analyza-kyberneticke-bezpecnosti-6-jak-odhalit-skryte-nedostatky/

 

Ať už se rozhodnete zpracovat si analýzy kybernetické bezpečnosti sami nebo využijte služeb naší či jiné společnosti,
případně k vypracování využijete efektní a moderní nástroj CSA, vždy dbejte na co největší přesnost dat. Čím lépe analýzu
zpracujete, tím účinněji budete řídit celý systém kybernetické bezpečnosti vaší organizace.