TOP

Author: mhavlikova

Zákon o kybernetické bezpečnosti nám ukládá povinnost zavádět bezpečnostní opatření ve firmách, které jsou povinnou osobou. Povinnou osobou se rozumí ty instituce či firmy, které jsou kritickou informační infrastrukturou. Patří sem i správce a provozovatel významného informačního systému a digitální

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil nový návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který přináší řadu změn a nových povinností pro subjekty v České republice. Tento článek se zaměřuje na porovnání aktuálního stavu s navrhovanými změnami. Současný stav Povinnosti dle