TOP

KYBEZ

Český bezpečnostní tým uspěl na cvičení Locked Shields 2016

Český tým složený ze zástupců  bezpečnostních týmů státní, komerční i akademické sféry se již po druhé zúčastnil největšího technického cvičení v oblasti kyberobrany. Po dvou týdnech intenzivní práce celkově obsadil krásné páté místo z dvaceti cvičících týmů. Jen pro srovnání v loňském roce byl český tým sedmý z patnácti. Specialisté z našich CERT a CSIRT týmů odvedli výbornou práci a jejich umístění považujeme za velký úspěch.

Zdroj: www.mil.ee

Český tým byl nejlepší například v oblasti ochrany a zabezpečení SCADA systému, kde získal nejvíce bodů ze všech států. Organizátory byl opakovaně oceněn zejména za napsání vlastního firmware do PLC, které bylo součástí cvičení a se kterým si útočící skupina vůbec neuměla poradit. Náš tým se také poprvé zúčastnil forenzního scénáře, kde se celkově umístil rovněž na pátém místě. V rámci právních scénářů skončil český tým na výborném druhém místě. Na prvních třech místech se umístily týmy ze Slovenska, NCIRC NATO a Finska.

Zdroj: www.mil.ee

Cvičení Locked Shields 2016 se zúčastnilo 550 lidí z 26 států, cvičících týmů bylo 20 z 19 zemí. Jedná se o největší mezinárodní kybercvičení v oblasti technické kyberbezpečnosti zaměřené na odborníky, kteří dennodenně chrání různé informační systémy. Podstatou je silný zátěžový test založený na fiktivním scénáři, který se odehrává ve velkých virtualizovaných sítích NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCDCOE). Cvičící týmy jsou vystaveny velkému tlaku, aby odhalily své silné i slabé stránky, a aby si každý jednotlivec mohl otestovat své dovednosti i obrannou taktiku při zachování kontroly nad celou situací. Cvičení opět potvrdilo, že kyberbezpečnost není jen o technických řešeních, ale že se musí také zvažovat například právní důsledky nebo role médií.

Locked Shields 2016 bylo organizováno ve spolupráci s obrannými silami Estonska a Finska, švédskou Defence College, britskou armádou a dalšími partnery.

NATO CCDCOE je akreditované výzkumné a tréninkové zařízení zabývající se vzděláváním, poskytováním konzultací, předáváním zkušeností a výzkumem a vývojem v oblasti kyberbezpečnosti. Členy NATO CCDCOE jsou Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Velká Británie a Spojené státy Americké. Z nečlenských států NATO jsou partnery Finsko a Rakousko.

Zdroj: www.mil.ee

Zdroj: www.govcert.cz