TOP

kybernetický polygon Tag

Je možné, aby si stát pozval na pomoc s inovacemi hackery? Český telekomunikační úřad chce ve spojení s americkým operátorem AT&T ukázat, že „hacknout“ není sprosté slovo. V Praze proto v pátek a sobotu proběhne akce zvaná hackathon, jejímž cílem je podpořit inovace a

Český tým složený ze zástupců  bezpečnostních týmů státní, komerční i akademické sféry se již po druhé zúčastnil největšího technického cvičení v oblasti kyberobrany. Po dvou týdnech intenzivní práce celkově obsadil krásné páté místo z dvaceti cvičících týmů. Jen pro srovnání v loňském roce

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se v prostorách Masarykovy univerzity Brně konal seminář s názvem Kybernetická bezpečnost v praxi, pořádaný společnostmi GORDIC a Axenta. Více než třicítka účastníků semináře se mohla seznámit s některými aspekty příslušné legislativy, možnostmi současných technologií

Prostředí Kybernetického polygonu je od května 2015 přístupné v nově připravované laboratoři KYPO, která je umístěna v prostorách CERIT Science Park na Masarykově univerzitě. Laboratoř KYPO vytvoří unikátní výukové prostředí v ČR. Zde je možné realizovat školení a cvičení počítačové bezpečnosti pod

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve spolupráci s European Cyber Security Initiative (ECSI) a European Defence Agency (EDA) uspořádal 16. - 18. června 2015 cvičení kybernetické bezpečnosti pod názvem Strategic Decision Making Course & Exercise on Cyber Crisis Management. Cílem cvičení, které

Česká republika se ve dnech 22. a 23. dubna 2015 již podruhé zapojila do mezinárodního kybernetického cvičení Locked Shields 2015 (LS15). Pátého ročníku tohoto technicky orientovaného cvičení se letos zúčastnil rekordní počet více než čtyř set odborníků z oblasti kybernetické

Masarykova univerzita má nové cvičiště, kde mohou experti simulovat nejzávažnější kybernetické útoky a trénovat obranu proti nim. Kybernetický polygon si vyžádal investici 22 miliónů korun. V uzavřeném prostředí lze útoky testovat bez rizika pro vnější infrastrukturu. Polygon využijí vědci, studenti,

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) již potřetí řídil české subjekty, které se aktivně zúčastnily aliančního kybernetického cvičení NATO Cyber Coalition 2014. Cílem cvičení bylo prověřit procesy, koordinaci a technické a operační schopnosti mezi účastníky v oblasti kybernetické obrany a rovněž odpovědět