TOP

KYBEZ

Co je to darknet, deep web? A co tvoří „ty internety“?

Na internetu se dá najít a objednat v podstatě všechno. Zcela přesně zde platí pravidlo: „Kdo hledá, najde”. Ovšem z čeho se vlastně internet skládá a kde, co hledat? 

Internet je naše moře

Představte si na chvíli, že celý internet je obrovský oceán, kde v různých směrech a hloubkách plují data. Celkem dobře vidíte, co plave na hladině a možná i kousek pod ní. V případě běžného webu (surface web)  vidíte volně dostupný obsah, ke kterému mají přístup všichni uživatelé bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí. Samozřejmě i zde panují výjimky. Někteří provozovatelé mohou zakázat zobrazení svého obsahu v různých zemích a taktéž pár zemí (např. komunistická Čína, Ruská federace, Írán) omezují přístup občanů na svobodný globální internet. 

Do hlubiny! 

Pokud se do vody díváte z její hladiny, pak pouze s velkou námahou rozpoznáte, co proplouvá ve větší hloubce pod vámi. Pokud chcete objekty prozkoumat blíže, musíte vyvinout určitou námahu. Obléknout si neopren, vlézt do ponorky nebo poslat robotickou ponorku. Podobné je to na “těch internetech”. V hlubokém webu (deep web) plují data, ke kterým mají mít přístup pouze zvolené osoby. V drtivé většině případů se pro zobrazení těchto dat musíte přihlásit do nějakých aplikací či služeb. V hlubokém webu se nalézají jak různé firemní, vládní, akademické informace, tak data ze sociálních sítí, internetových televizí nebo sdílené hudby. Jedná se vůbec o největší a nejvyužívanější část internetu. 

Temné vody 

U dna oceánů se objevují velice zajímaví tvorové, ovšem pro člověka se nejedná zrovna o přívětivé místo. Na temných stránkách internetu – darknetu (dark netu, dark webu, temného webu) naleznete utajované informace, ukradená data, morálně pochybný obsah, ale také i různá tabuizovaná témata či diskuzní fóra. Můžete si zde koupit či objednat služby, které nemusí být úplně zákonné (např. odcizená data, drogy, zbraně, kyberútoky, kriminální aktivity). Na darknetu naleznou útočiště nejen lidé bojující za občanská práva či zajímající se o různé nezvyklé oblasti, ale také zločinci či teroristé. 

Jak tvrdí slavný Lord Mikynsky: “Internet je podivuhodné místo.”  Při jeho procházení nezapomeňte na kvalitní ochranu spočívající nikoliv pouze na antiviru, ale také na vašich znalostech a dovednostech. Ty můžete zvýšit sledováním KYBEZ nebo školením