TOP

KYBEZ

Co se děje s daty, která o nás Avast sbírá? Slouží pro zlepšení reklamy

Česká společnost Avast se dostala na přední stránky populárních kyberbezpečnostních médií. Tentokrát za to ovšem
nemohl start nového produktu či obchodní úspěch. Přišlo se na to, že Avast sbírá data o chování uživatelů a předává
je své sesterské marketingové společnosti.
Dokonalý business 

Celý systém zní jednoduše. Avast nejenom, že v rámci svých antivirových programů chrání uživatele, ale zároveň mu
poskytuje i různá rozšíření do prohlížeče, která danou ochranu ještě umocní. Zní to jako nabídka, která může směle
konkurovat frázím Horsta Fuchse. Jenže společnost už neříká, že díky těmto rozšířením sbírá data o chování uživatele
na internetu a tato data pak předávání firmě Jumpshot, kterou z 65 % Avast vlastní. Jumpshop pak na základě těchto
dat poskytuje různé průzkumy trhu. Veškerému nařčení z možného zneužití takto získaných údajů se Avast brání s tím,
že společnost na svoje servery neukládá jména uživatelů, názvy jejich účtů na sociálních sítích či jakékoliv jiné přihlašovací údaje.
Tudíž nelze dohledat konkrétní osobu, ke které získaná data patří.

Zdá se vám to povědomé? 

Podobný styl práce s daty využívala proslulá společnost Cambridge Analytica. Nicméně oproti této firmě disponuje Avast daleko
větším právím krytím. Způsob, jakým budou sbírána  a zpracována vaše data, je popsán v podmínkách užívání jeho produktů.
Takže se každý uživatel může dozvědět, co se s jeho daty děje. Navíc Jumpshop poskytuje především marketingové podklady
a na rozdíl od Cambridge Analytica nevytváří a nedistribuuje vlastní reklamu. Čili díky Jumpshotu získáte pouze přesnější a lépe
srozumitelná data, nikoliv samotné konverze, zákazníky či voliče. Pomocí těchto dat dokážete marketingovou strategii vylepšit,
nikoliv přímo realizovat.

 

Data jsou zboží 

Hlavní kritici Googlu, Facebooku, Cambridge Analytica a nyní i Avastu tvrdí, že na základně takto získaných dat tyto firmy
manipulují s veřejností a díky nim vyhrávají různé subjekty volby. Toto myšlenka je sice populární, ale při zapojení pouze několika
mozkových závitů ji shledáme zcela mylnou. S daty – informacemi, kterými disponujete nebo vám je někdo předkládá, můžete pracovat,
jak sami uznáte za vhodné. To platí i v případě mediálních, výzkumných a marketingových společností. Záleží tedy pouze na příjemci
informace, jak ji vyhodnotí. Zda například naletí na bombastické slevy v rámci akce Black Friday, zvolí kandidáta prosazujícího uhlíkovou
neutralitu či začne věřit v Aštara Šerana.

Ať už na internetu děláte cokoliv, měli byste si vždy uvědomovat, že vaše aktivita je zaznamenávána a kdokoliv s těmito daty může pracovat.
Vaším právem a povinností je překládaná data podrobit vlastní kritice.

 

Zdroje: https://blog.avast.com , https://www.forbes.com

Mohlo by se Vám líbit: