TOP

KYBEZ

ČR a Izrael budou spolupracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti

Česká republika a Stát Izrael s odkazem na dlouhodobé historické vztahy a společné zájmy obou zemí a s ohledem na aktuální kybernetická bezpečnostní rizika dnes v Jeruzalémě podepsaly Společné prohlášení o spolupráci mezi vládou ČR a vládou státu Izrael v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Zástupci obou stran se dohodli na těchto ustanoveních zmíněného prohlášení:

  • sdílení informací, osvědčených postupů a zkušeností týkajících se kybernetických bezpečnostních hrozeb a událostí, jakož i jiných relevantních otázek týkajících se kybernetické bezpečnosti,
  • zvýšení celkové kybernetické odolnosti a připravenosti proti internetovým hrozbám prostřednictvím sdílení informací, výměnou zkušeností a spolupráce v odborné přípravě včetně společných kybernetických cvičení,
  • sdílení relevantních informací o projektech výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti,
  • vytvoření zabezpečeného komunikačního kanálu za účelem sdílení informací týkajících se kybernetických bezpečnostních hrozeb a událostí.

Vzájemná spolupráce přispěje nejen k posílení kybernetické bezpečnosti v obou zemích, ale i k podpoře hospodářské spolupráce a prohloubení kontaktů v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Prohlášení podepsali za Českou republiku Jaroslav Šmíd z Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a za Stát Izrael Eviatar Matania z National Cyber Bureau.

Zdroj: Národní centrum kybernetické bezpečnosti