TOP

KYBEZ

Digitální technologie v IT zůstanou klíčovým trendem

Společnost Dimension Data, zveřejnila své IT předpovědi pro rok 2017 a potvrdila, že orientace na digitální technologie zůstane v IT nejdůležitějším trendem i v roce 2017.  

Ettienne Reinecke, technický ředitel skupiny Dimension Data, v této souvislosti uvedl, že digitalizace je v případě IT o vytváření obchodních modelů, které jsou skutečně orientovány na zákazníky. A to v případě sítí, datových center, aplikací i dalších druhů infrastruktury – dokonce bez ohledu na to, zda jde o tradiční on-premise přístup nebo o cloudové technologie.  „V současnosti neexistuje nic takového jako digitální strategie – jen strategie existence v digitálním světě. A i když digitální věk přináší některým organizacím určitou míru nejistoty, otevírá současně dveře k mnoha zajímavým možnostem a ohlašuje éru nevídaných příležitostí.“ 

Ettienne Reinecke dále konstatoval, že klíčovým tématem bude vlastnictví – a také přístup – k datům i metadatům. „V nadcházejícím roce bude kontrola nad daty a metadaty i jejich vlastnictví představovat důležitý bod nejen diskusí, ale také sporů. Důvod je prostý, data i metadata jsou ‚zlatým dolem‘, který organizacím umožňuje identifikovat konkrétní vzory v chování zákazníků, získat důležité obchodní znalosti a činit informovaná podnikatelská rozhodnutí.“ 

V důsledku tohoto trendu budou organizace stále více chránit svá metadata a budou mnohem opatrnější v tom, komu je zpřístupní. „Firmy nechtějí data vlastnit a mít pod svou kontrolou pouze z důvodu dodržování předpisů a nařízení – chtějí je analyticky zpracovávat. Očekáváme, že tato skutečnost povede k velmi zajímavým diskusím mezi firmami a poskytovateli cloudových služeb. Mezi témata bude patřit například to, kde jsou hranice vlastnictví, obzvláště pak z pohledu metadat. V těchto otázkách bude dle našich předpokladů docházet ke sporům,“ dodal Ettienne Reinecke. 

Společnost Dimension Data Czech Republic očekává, že mezi významné IT trendy budou patřit následující oblasti:  

  • Nekončící boj v kybernetickém prostoru  

Milan Janoušek, Business Development Manager pro bezpečnost z Dimension Data Czech Republic, říká: Masivní nárůst kybernetického zločinu zvyšuje požadavky na investice podniků do ochrany svých aktiv a nutí výrobce bezpečnostních technologií jít cestou vývoje sofistikovanějších metod detekce kybernetických útoků. Na trh se tlačí každým dnem nové a nové technologie, které reflektují nejnovější poznatky a trendy v oblasti detekce kybernetických útoků. Tyto poznatky jsou založeny zejména na detailní analýze dat o chování útočníků, které následně pomáhají odhalovat tzv. zero-day-útoky, proti kterým řada hojně využívaných bezpečnostních technologií nenabízí účinnou ochranu.  

  • GDPR – přísnější ochrana osobních údajů v podnicích 

Milan Janoušek, Business Development Manager pro bezpečnost z Dimension Data Czech Republic, říká: EU již delší dobu sleduje rostoucí počet úniků osobních údajů způsobený převážně kybernetickými útoky a jako reakci na tento trend se rozhodla uvést v platnost novou směrnici týkající se ochrany osobních údajů. Hlavním cílem tohoto nařízení je vymezit pravidla a definovat jednotný přístup týkající se nakládání s osobními údaji pro všechny subjekty podnikající v rámci EU. Trendem tohoto roku bude především šíření povědomí o dané problematice, testování řešení pro ochranu dat a přípravy na implementace. V případě nezavedení organizačních a technických opatření se firmy vystavují riziku pokut, a to až do výše 20 mil. USD. 

  • Virtuální realita jako součást moderních pracovišť 

Adrian Čech, Business Development Manager pro oblast Workspace For Tomorrow, říká: Na pracovištích se začínají objevovat zaměstnanci nové generace. Nejsou to zástupci skupiny „Millennials“ ani příslušníci generace Z – jsou to nástroje virtuální reality. A nebude to trvat tak dlouho, a technologie jako holografie, rozšířená realita a virtuální realita se začnou přesouvat z oblasti koncových spotřebitelů do firemního segmentu. Navíc v průběhu dvou, tří let začnou tyto technologie zásadním způsobem měnit podobu současných pracovišť.    

  • Internet věcí slibuje big data 

Jiří Volek, Business Development Manager pro oblast IoT, říká: Svět internetu věcí je příslibem opravdu velkého množství dat. Stále více big data projektů prochází během jediného roku řadou aktualizací – a jednou z hlavních příčin je právě internet věcí. Důvod je prostý, IoT umožňuje zkoumat konkrétní vzory chování, a získat tak specifické výstupy pro podporu podnikání, navíc stále častěji v reálném čase. Tento trend umožní zdravější investování a rychlejší návratnost big data projektů.  

  • Technologie kontejnerů změní datová centra a budou klíčem pro hybridní IT  

Tomáš Bartoš, Business Development Manager pro datová centra, říká: Technologie kontejnerů umocněna platformou softwarově definovaných sítí (SDN) dnes výrazně přispívá k flexibilitě při nasazování aplikací do produkce, ty jsou tak ve výsledku schopny naplno využívat výhod prostředí hybridních cloudů. Platformou SDN se rozumí infrastruktura zaměřené na aplikace (ACI) definovaná společností Cisco, kterou Dimension Data ve spolupráci se svými partnery převádí do reálných projektů, na jejichž konci je možné využívat výhod prostředí hybridních cloudů.  

Lídři a úspěšně rozvíjející se společnosti budou v následujících letech nuceni zvažovat výše uvedené trendy za účelem optimálního návrhu, výstavby a provozu hybridních IT infrastruktur, které maximálně podpoří jejich obchodní aktivity a napomohou realizaci jejich vizí.