TOP

Březen 2017

V roce 2016 bylo potvrzeno, že zajištění kybernetické bezpečnosti patří ke klíčovým výzvám státu, na které Česká republika musí reagovat. Přelomovou událostí v tomto ohledu bylo listopadové usnesení Vlády České republiky č. 1049, ve kterém schválila rozvoj kapacit a schopností

V úterý 28. března proběhl workshop za účasti pracovníků Úřadu pro ochranu osobních údajů k obecnému nařízení GDPR, který byl organizován nezávislými sdruženími AFCEA, ČIMIB, KYBEZ, EUCYBSEC, Network security monitoring cluster (NSMC). První část programu byla zaměřen na výklad nařízení a s tím svázané legislativy

Na mezinárodním veletrhu it-sa, který se koná 10. až 12. října 2017 v Norimberku, se setkávají vystavovatelé ze všech segmentů zabezpečení informačních a komunikačních systémů (tzv. kybernetické bezpečnosti) s odborníky z praxe. Minulého ročníku se zúčastnil 489 vystavovatelů a během

Bezpečnost internetových technologií je relativně široký pojem. Pokud budeme uvažovat o zabezpečení vzdělávacího systému, můžeme určit nejméně dvě oblasti, ve kterých je důležité se zabezpečením zabývat. V prvním případě se jedná o zabezpečení ze strany koncového uživatele, kdy je dobré dodržovat