TOP

KYBEZ

Důvěryhodné veřejné zakázky

Po spuštění nových pravidel pro veřejné zakázky, které přinesl zákon č. 134/2016 Sb., k 1.10.2016 nastává další milník. 8.11.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo první certifikační orgán, který je akreditován k certifikaci elektronických nástrojů podle vyhlášky č. 260/2016 Sb. 

Elektronické nástroje, které touto certifikací projdou, jednoznačně prokáží, že naplnily stanovené požadavky zákona na kvalitu a informační bezpečnost. Certifikace elektronických nástrojů tak zvyšuje důvěryhodnost veřejných zakázek, které jsou v nich vedeny.

 

Zdroj: http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Akreditovan-certifikacni-organ-pro-certifikaci-elektronickych-nastroju