TOP

certifikace Tag

V polovině října bezpečnostní experti v Brně objevili zranitelnost v generování RSA klíčů, které se využívají při zabezpečení elektronického podpisu ve slovenských občanských průkazech. Bezpečnostní experti z Centra pro výzkum kryptografie a bezpečnosti z brněnské Masarykovy univerzity přišli na chybu při generování RSA klíčů v zařízeních společnosti

Stíněná komora jako nedílná součást ochrany informací Nekontrolovaná distribuce tajných informací na vládní, armádní nebo finanční úrovni může být způsobena vodiči a kabely nebo vyzařováním zařízení (počítačů). Aby se předešlo tomuto nekontrolovanému šíření informací existují 2 možná řešení bezpečného přenosu dat. První

Po spuštění nových pravidel pro veřejné zakázky, které přinesl zákon č. 134/2016 Sb., k 1.10.2016 nastává další milník. 8.11.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo první certifikační orgán, který je akreditován k certifikaci elektronických nástrojů podle vyhlášky č. 260/2016 Sb.  Elektronické nástroje,