TOP

KYBEZ

Evropské finále středoškolské soutěže v Praze! (28. 9. – 1. 10. 2021)

Díky úspěšným výsledkům českého středoškolského kyber-národního týmu v minulých letech byla Česká pobočka AFCEA pověřena

agenturou ENISA k uspořádání evropského finále European Cyber Security Challenge 2021. Hlavním odborným garantem je Národní

úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB), do organizace je zapojeno mnoho dalších institucí, jako je Ministerstvo obrany, Ministerstvo

vnitra nebo Ministerstvo zahraničních věcí.

 

Cílem je podpora talentů kybernetické bezpečnosti a jejich využití ve státních i soukromých organizacích ve světě vědy a výzkumu.

ECSC je pravidelně pořádáno od roku 2014 a v roli hostitelů se střídají země Evropské unie.

 

Čekají vás dva soutěžní dny, do kterých se zapojí více než 25 týmů z Evropských zemí. Soutěž bude doprovázena řadou odborných

akcí – workshopy, bilaterální i multilaterální jednání i konference zaměřená na bezpečnou kooperaci člověka a umělou inteligenci.

 

Účel tedy není pouze organizace samotné soutěže, ale také prezentace České republiky jako vyspělé a moderní společnosti.

Do realizace se můžete zapojit i vy! Počítat můžete i s účastí Gordicu a KYBEZ týmu J

 

 

Více informací na:

 

Mohlo by Vás zajímat: