TOP

KYBEZ

GORDIC partnerem kybernetického pavilonu na dvanáctém ročníku Future Forces Forum

GORDIC s platformou KYBEZ se ve dnech 19. – 21. října 2016 zúčastnil dvanáctého ročníku konference Future Forces Forum (FFF). Na akci se sešla řada špiček ve svém oboru, která řešila bezpečnostní situaci, mezinárodní spolupráci a mnoho dalšího. Centrem setkání domácích i zahraničních předních expertů v oblasti obrany a bezpečnosti se stalo PVA EXPO Praha.

Platforma KYBEZ se společně s GORDICem podílela na projektu Future Forces Forum prostřednictvím expozice, workshopu a sponzorství. Expozice se nacházela v kybernetickém pavilonu, kterého byl GORDIC sponzorem a v němž poskytovali zástupci z platformy KYBEZ odborné konzultace. 

KYBEZ stánek se nacházel v kybernetickém pavilonu, kterého byl GORDIC sponzorem

Ve čtvrtek 20. října se jako součást konference uskutečnil workshop „Cyber security vs. Internet of everything“, na kterém pohovořil Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti GORDIC, Jan Dienstbier, technický garant platformy KYBEZ a Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Všichni účastníci workshopu se shodli, že v současné době jak ve veřejné, tak v soukromé sféře probíhá hrubé podceňování kybernetických rizik. Upozornili na konkrétní příklady, například ve zdravotnictví, kdy by následky takového útoku byly fatální a ohrozily by přímo lidské životy. Dienstbier zmínil již proběhlé kybernetické útoky, které se v nedávné době udály ve světě a měly za následek třeba až ochromení obranyschopnosti celého státu. Jaromír Řezáč z GORDICu vyzdvihl aktivity, které v tomto směru podniká sdružení CZ.NIC. Diskutovalo se také o nutnosti vzdělávání dětí a mládeže, již od úrovně základní školy. 

Workshop byl zakončen konstatováním, že dokud se nic nestane, nebude bohužel od našich politických špiček vůle kyberbezpečnost nějak systémově řešit. Přes takovýto pesimistický výhled chce sdružení KYBEZ dále pokračovat v osvětě prostřednictvím svých hojných aktivit. 

RNDr. Jiří Hynek byl jedním z účastníků workshopu „Cyber security vs. Internet of everything“

 

Kybernetická bezpečnost v prostředí zhoršené bezpečnostní situace

Future Forces Forum zahrnovalo mezinárodní odbornou výstavu, kongres, tři konference, čtyři workshopy a v neposlední řadě také setkání několika odborných skupin. V rámci výstavy, odborného programu, statických či dynamických ukázek měli účastníci možnost se naživo seznámit s nejnovějšími technologiemi z oblasti výzbroje a výstroje ozbrojených sil a dalších bezpečnostních složek, prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení, ochrany kritické infrastruktury nebo obyvatelstva, technologií bezpilotních a robotických prostředků a mnoho dalších. FFF tak nabídl účastníkům opravdu bohatý program. 

U příležitosti zahájení se konala tisková konference, která proběhla ve středu 19. října 2016.  Na ní pohovořil generál Petr Pavel, předseda vojenského výboru NATO, Jakub Landovský, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR, generál Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu Armády České republiky a Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky, o připravenosti českého obranného průmyslu na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě. 

Samotná akce se letos zaměřila především na využívání moderních technologií a přístupu k zajištění obrany a bezpečnosti jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni, budoucí potřeby ozbrojených a bezpečnostních sil a na ochranu obyvatelstva a kritické infrastruktury.  Akce tak podpořila zájmy průmyslu, orgánů státní správy, vědy, výzkumu a vzdělávání, podporující vojenský i civilní sektor.

Nejdůležitějším záměrem celé akce však bylo řešení aktuální bezpečnostní situace, stejně jako výzvy a rizika v této oblasti, které vyžadují více než kdy dříve komplexní přístup a mezinárodní spolupráci při předcházení těmto rizikům.  Proto nechyběla široká kompilace akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské a bezpečnostní úrovni, včetně oficiálních jednání expertních pracovních skupin. 


Dvanáctý ročník Future Forces Forum se odehrával v areálu PVA EXPO Praha, Letňany