TOP

KYBEZ

IoT vs kyberbezpečnost aneb kyberútoky v budoucnu můžou výrazně ovlivnit spolehlivost elektrických distribučních sítí

Distribuční společnosti by měly co nejdříve zlepšit své schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, ohrožují svá fyzická aktiva, zaměstnance i zákazníky. Téměř dvě třetiny (63 %) čelních představitelů společností veřejných služeb (v Severní Americe to uvedlo dokonce 76 %) si myslí, že jejich země bude v dalších pěti letech čelit přinejmenším mírnému riziku přerušení dodávek elektrické energie kvůli kyberútoku na elektrické distribuční sítě. Tyto informace pocházejí z nové zprávy společnosti Accenture nazvané Jak vyzrát nad hrozbami ohrožujícími bezpečnost distribučních sítí (Outsmarting Grid Security Threats), která je součástí výzkumného programu Digitálně řízené distribuční sítě (Digitally Enabled Grid).


Průzkum mezi více než 100 řediteli společností veřejných služeb z více než 20 zemí odhalil, že přerušení dodávek energie kvůli kyberútokům považují za největší hrozbu, což uvedlo 57 % respondentů. Stejně obávané je fyzické ohrožení distribučních sítí. Dále následuje bezpečnost zaměstnanců nebo zákazníků (53 %) a zničení hmotného majetku (43 %).

„Protože se vyvíjí stále sofistikovanější a nebezpečnější malware, pro distribuční společnosti se zvyšuje riziko kyberútoku,“ řekla Stephanie Jamison, generální ředitelka oddělení přenosu a distribuce společnosti Accenture. „Útoky na průmyslové kontrolní systémy by mohly narušit spolehlivost distribučních sítí a bezpečnost a klid zaměstnanců i veřejnosti. Narušení bezpečnostních sítí by výrazně poškodilo celé odvětví, a především by bylo hrozbou pro stát a společnost.“

Přesto, že zvýšená konektivita průmyslových kontrolních systémů umožněná inteligentními sítěmi bude nabízet významné výhody jako větší bezpečnost, produktivitu, zlepšení kvality služeb a provozní efektivity, 88 % respondentů vidí jako velký otazník při zavádění inteligentních sítí právě kyberbezpečnost. Distribuční podniky se musejí také vyrovnat s nárůstem domácích přístrojů internetu věcí (IoT), jako jsou připojená domácí centra a inteligentní spotřebiče. Ty přinášejí distribučním společnostem nové riziko, které je obtížné kvantifikovat: 77 %  ředitelů společností veřejných služeb označuje IoT za potenciální hrozbu pro kybernetickou bezpečnost.

Téměř třetina respondentů v Asii a Evropě považuje kyberzločin za největší riziko pro distribuční firmy. Za největší riziko jsou útoky považovány v Severní Americe (32 %).

Předpokládá se, že IOT infrastruktura bude v blízké budoucnosti jedním z nejvíce napadaných cílů kyber útočníků.