TOP

KYBEZ

„Kam jsme postoupili a co je před námi“, zeptá se brněnská konference o kyberbezpečnosti

Ve středu 30. března 2016 se v konferenčním sále hotelu Continental v Brně uskuteční konference s názvem „ Setkání odborníků k výměně zkušeností na poli KYBEZ aneb kam jsme postoupili po přijetí zákona a co nám zbývá“.

Konference je organizovanou celostátní platformou KYBEZ, VUT a společnostmi GORDIC a Axenta. Akce se bude zabývat výměnou zkušeností při budování podpory kybernetické bezpečnosti. Nebudou chybět odborné přednášky pojednávající o konkrétních řešeních v této oblasti. Hlavní vystoupení bude patřit přednímu odborníkovi v oblasti počítačové kriminality a bezpečnosti, profesorovi Smejkalovi.

Program celé konference bude rozčleněn do dvou částí. První se bude věnovat hned několika okruhům, např.: 
– jaké povinnosti vyplývají pro orgány veřejné moci ze zákona o kybernetické bezpečnosti,
– přípravné kroky a implementace kybernetické bezpečnosti v organizaci,
– produkty a aplikace pro podporu KYBEZ a ukázka jejich napojení na SIEM v praxi,
– kybernetická bezpečnost v cloudu.

Další část bude patřit již zmiňovanému diskuznímu panelu, v rámci kterého dojde k výměně zkušeností, sdílení příkladů praktických využití produktů podporující bezpečnost a případové studii řešení pro KYBEZ. Kromě profesora Smejkala dále vystoupí např. Jan Dientsbier za platformu Kybez nebo Viktor Ondrák z VUT Brno.

Na akci bude možnost si objednat poslední knihu Prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., s názvem „Kybernetická kriminalita“, pro účastníky se slevou 15%. Bližší informace o knize naleznete zde – http://www.alescenek.cz/detail-zbozi/vysledky-hledani-0:1:1/kyberneticka-kriminalita-97751.html