TOP

KYBEZ

Kde hledat informace o NIS 2?

Téma nové evropské směrnice NIS 2 v poslední době velice rezonuje bezpečnostní komunitou. Častokrát se ale setkáváme s různými protichůdnými informacemi. Jaké jsou tedy důvěryhodné zdroje informací, ze kterých čerpat, abyste se při zavádění NIS 2 nespálili?  

 

Speciální web NÚKIB 

Český dozorový orgán v oblasti kybernetické bezpečnosti – NÚKIB nedávno spustil web zaměřený přímo na problematiku této směrnice. Na stránkách naleznete deset vybraných tematických okruhů, jenž popisují nejdůležitějších náležitosti vyplývající z NIS 2. Nicméně vše je pouze v jednoduché textové podobě, tudíž musíte veškerá témata postupně proklikat a pročíst. Na webu naleznete také několik videí, které pomohou rozšířit obzory a uvést směrnici do širšího kontextu.  

Web zaměřený na směrnici: https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=145#section-10

 

Konference 

Směrnici NIS 2 je vyhrazena krátká přednáška v rámci třídenní brněnské konference CyberCon. Avšak pokud chcete zjistit o této směrnici ještě více, přihlaste se na virtuální konferenci pořádanou naší partnerskou společností ProID. Tato konference je zaměřena i na další aspekty kybernetické bezpečnosti.  

 

NIS 2 ProID: https://nis2.tech/#!/about 

CyberCon: https://www.cybercon.cz/program/ 

 

Přejeme vám, abyste si se zavedením povinností vyplývajících z NIS 2 snadno poradili. Pokud byste potřebovali pomoci, neváhejte se na nás obrátit.