TOP

KYBEZ

Kdo je to CISO a proč ho ve své organizaci potřebujete?

CISO = Chief Information Security Officer

 

CISO je označení pro manažera informační bezpečnosti, který je odpovědný překvapivě za informační bezpečnost v organizaci. Takto vedoucí pracovník je na vyšší úrovni odpovědný za vývoj a implementaci informačního bezpečnostního programu, který zahrnuje postupy a zásady určené k ochraně komunikace, systémů a majetku organizace před interními i externími hrozbami.

 

Kromě reagování na narušení dat a dalších bezpečnostních incidentů má CISO za úkol předvídat, vyhodnocovat a aktivně se vypořádat s nově vznikajícími hrozbami. CISO musí spolupracovat s ostatními vedoucími pracovníky napříč různými odděleními, aby sladili bezpečnostní iniciativy s širšími obchodními cíli a zmírnili rizika, která různé bezpečnostní hrozby představují pro cíle a poslání organizace.

 

 

Kvalifikace a certifikace CISO

CISO je obvykle zkušený leader a pro organizaci nezbytný manažer se silným porozuměním informačním technologiím a bezpečnosti, který dokáže sdělit složité bezpečnostní koncepty technickým i netechnickým zaměstnancům. Pokud takové propozice člověk má, už jen stačí certifikát a je to.