TOP

KYBEZ

Koncept kybernetického úřadu

Generální ředitel společnosti GORDIC Ing. Jaromír Řezáč přednesl v rámci mikulovské konference eGovernment 20:10 projev, ve kterém představil svůj koncept kybernetického úřadu. Kybernetický úřad představuje v pojetí společnosti GORDIC interaktivní, inteligentní a inovativní úřad veřejné správy, který komunikuje uvnitř i vně moderním, efektivním, transparentním a odpovědným způsobem s využitím moderních, funkčních, bezpečných a otevřených informačních systémů s využitím kybernetických poznatků a funkcí.

„Náš systém GINIS splňuje představy o moderním, integrovaném, bezpečném a legislativně udržovaném systému pro zabezpečení konceptu Kybernetického úřadu,“ uvedl Řezáč a dodal, že pro úplné a otevřené agendové pokrytí úřadů disponuje standardizovanou metodikou a integrační platformou pro agendové nebo infrastrukturní systémy třetích stran. „Je průběžně doplňován o inovativní, chytré a přívětivé aplikace a dialogy, inteligentně podporující efektivní interakci uvnitř i vně úřadu, řiditelnost, transparentnost a dohledatelnost veškerých administrativních, agendových, ekonomických a technických procesů a dokumentů,“ dodal ředitel firmy, která byla generálním partnerem mikulovské konference.

Aplikace s těmito aditivními převážně kybernetickými vlastnostmi jsou souhrnně označovány jako GINIS+. Lze je využívat k minimalizaci procesních a bezpečnostních selhání a optimalizaci úřadu jako celku. Aplikační a metodickou podporu při implementaci Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB), ať už úřad je či není osobou povinnou a přiměřenou implementaci Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ve smyslu ISO27000 (nejenom pomocí specializovaných modulů GINIS+) považujeme za velmi důležitou součást konceptu Kybernetického úřadu.