TOP

KYBEZ

Kybernetická bezpečnost je odpovědností managementu

Kybernetická a informační bezpečnost je problém nejen právní a technický, ale především problém velmi reálný, za který nese odpovědnost management a nikoli jen IT pracovník.

Seminář Odpovědnost managementu za zajištění kybernetické bezpečnosti, který pořádala vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem a Sekcí kybernetické a informační bezpečnosti AOBP se uskutečnil dne 22. dubna 2014. 

Cílem semináře bylo účastníky seznámit se současným stavem přípravy zákona o kybernetické bezpečnosti s důrazem na dopady pro management jednotlivých organizací. Seminář přinesl aktuální informaci o stavu projednávání zákona o kybernetické bezpečnosti, který je připraven do druhého čtení  v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a jeho přijetí se předpokládá v druhé polovině letošního roku. V bohaté diskusi si účastníci vyměnili názory a zkušenosti se zajištěním ochrany informací jak s ohledem na připravovaný zákon, tak s ohledem na již platné zákony (Ochrana osobních údajů, NOZ, ZOK, Zákoník práce, apod.). „Největší problém s řešením kybernetické obrany vidíme ve státní správě a samosprávě a ve středních a malých firmách,“ říká Martin Hanzal odborník  sekce Kybernetické a informační bezpečnosti Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. „Vrcholový manažeři si nechtějí nebo neumí uvědomit svoji odpovědnost za fungování celého systému a chybně předpokládají, že za ně tuto oblast vyřeší IT pracoviště a tím v konečném důsledku ohrožují informační systémy celé organizace,“ pokračuje Martin Hanzal.

Dále na semináři vystoupili zástupci Národního bezpečnostního úřadu, odborníci z vysoké školy CEVRO Institut, která se specializuje na vzdělávání manažerů v oblasti bezpečnostního a krizového managementu. Vysoká škola CEVRO Institut se problematice kybernetické bezpečnosti věnuje z pohledu legislativní úpravy i aplikační praxe. Problematiku kybernetické a informační bezpečnosti považuje za nutnou součást vysokoškolského studia a je i cílem jejího výzkumného zájmu.
Zcela zaplněné atrium sídla vysoké školy CEVRO Institut svědčí o zájmu obcí, měst, bezpečnostních sborů, ale i firem a jejich vedoucích pracovníků o tuto problematiku.
 

Jiří Hynek, prezident AOBP ČR 
zdroj: http://www.aobp.cz