TOP

nbú Tag

Server Echo24.cz informuje o tom, že novým ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) se stane Jiří Lang, bývalý šéf Bezpečnostní informační služby (BIS). Úkolem současného ředitele NBÚ Dušana Navrátila bude vytvořit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Stal se totiž

Stíněná komora jako nedílná součást ochrany informací Nekontrolovaná distribuce tajných informací na vládní, armádní nebo finanční úrovni může být způsobena vodiči a kabely nebo vyzařováním zařízení (počítačů). Aby se předešlo tomuto nekontrolovanému šíření informací existují 2 možná řešení bezpečného přenosu dat. První

Národní bezpečnostní úřad chce vybudovat v Brně - Černých Polích z části původních kasáren novou budovu Národního centra kybernetické bezpečnosti s kapacitou až 400 pracovníků. Počítá s tím materiál „Rozvoj kapacit a schopností Národního centra kybernetické bezpečnosti NBÚ do roku

Kyberprostor se stává pátým operačním prostorem kromě země, vzduchu, vody a vesmíru. Kyberkriminalita je globálním fenoménem, který není jakkoliv teritoriálně ohraničen a který přináší velká rizika. „V dnešní době jsou stát i společnost závislé na informačních systémech,“ upozorňuje ředitel Národního bezpečnostního

Ve veřejné správě je citelný nedostatek odborníků na kybernetickou bezpečnost, nedostatečná je také úprava vztahů mezi dodavateli informačních technologií a správci kritické infrastruktury. Uvádí to Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) v analýze "bílých míst" kybernetické bezpečnosti České republiky, kterou předkládá vládě.

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) vyhotovil, po projednání s dotčenými orgány, návrhy opatření obecné povahy a určil prvky kritické infrastruktury na území České republiky, jejichž provozovatelem není organizační složka státu. Konkrétně se jedná o tyto provozovatele: ČEPRO a. s., (návrh opatření obecné povahy

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve spolupráci s European Cyber Security Initiative (ECSI) a European Defence Agency (EDA) uspořádal 16. - 18. června 2015 cvičení kybernetické bezpečnosti pod názvem Strategic Decision Making Course & Exercise on Cyber Crisis Management. Cílem cvičení, které

Kybernetická bezpečnost se v posledním období stává stále důležitějším faktorem celého systému bezpečnosti státu. V nejbližší době má být Vládě České republiky předložena Zpráva o stavu kybernetické bezpečnosti v ČR.   Vážený pane řediteli, v roce 2011 Vláda ČR ustavila NBÚ gestorem

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) je zhruba ve třetině svého hledání kritické informační infrastruktury. Kritické systémy jsou takové, jejichž narušení by mohlo ohrozit bezpečnost země, zdraví obyvatel nebo ekonomiku státu. V první fázi úřad, kdy NBÚ analyzoval informační systémy ministerstev a

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), národní autorita pro oblast kybernetické bezpečnosti, je prostřednictvím Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) jedním z hlavních partnerů konference FUTURE CRISES 2014, která proběhne ve dnech 15. - 17. října 2014 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Mezinárodní konference