TOP

KYBEZ

Kybernetická bezpečnost začíná už na pasivní vrstvě

(3. DÍL)  SYSTÉMY RYCHLÉHO PŘEPOJOVÁNÍ

 

Mezi mimořádně důležitá a často opomíjená bezpečnostní opatření aplikovaná především ve stavu nouze nebo výrazného ohrožení patří i možnost operativních změn zapojení komunikačních linek. K tomu složí systémy rychlého přepojování a rychlého přemisťování kabelových svazků.

Technické řešení se nazývá  QuickNet™ a vychází z modulární koncepce.  Řešení umožňuje přemisťovat kabelové svazky pro skupiny po šesti portech. Jde o soubor před-konektorovaných kabelových svazků, kazet, speciálních Patch Panelů pro tyto kazety s kabelovými svazky a dalšího příslušenství. Uvedené řešení existuje ve variantě metalické i optické kabeláže. Navíc zahrnuje i technické prostředky pro rychlé přepojování – PlugPack.

V systému QuickNet™ lze použít továrně vyrobené kabelové svazky s potřebným způsobem zakončení uloženým v modulárních kazetách. Z hlediska přenosových parametrů je to varianta nejvýhodnější.

Z provozního hlediska již toto řešení postrádá své kouzlo. V rámci šestice vedení ve svazku nelze kombinovat rozdílné tyty. Výrobce nenabízí tuto možnost, i když technicky je to možné. Hlavní překážkou je ovšem relativně dlouhá doba na zajištění kalkulace ceny i vlastní dodávky. V dnešní době každý investor min. půl roku rozmýšlí, zda ano nebo ne.  Až se konečně v polovině prosince rozhodne, tak to chce mít instalováno nejlépe minulý měsíc. Pro tyto požadavky je to tedy nepoužitelné. Naštěstí existuje varianta samostatných kazet, do kterých může vyškolený autorizovaný technik v dílenském prostředí vytvořit a otestovat požadovaný kabelový svazek v libovolné kombinaci vedení a na míru potřebám zákazníka. Pokud má k dispozici potřebný materiál, je to otázka velmi krátkého času.

Univerzální kazeta, kterou je zakončen dílensky vyrobený kabelový svazek, se snadno zasune a zajistí v příslušné pozici speciálního ze zadní strany Patch Panelu QuickNet™.

Patch Panely pro kazety QuickNet™ se vyrábí v rovném a lomeném provedení. U obou variant se standardní hustotou 24 portů/1U i v HD verzi 48 portů/1U. Mimo Patch Panely jsou v systému QuickNet™ k dispozici boční přídavné držáky pro dvě univerzální kazety. Držáky můžeme namontovat například ze zadní strany rozvaděče do vnitřní plochy montáže.

 

Obdobné řešení je použito i v optických rozvaděčích ODF. Zakončení jsou provedena formou před-konektorovaných kazet s potřebným typem FO adapterů. Jejich propojení se provádí pomocí kabelů zakončených MPO nebo MTP konektory.

Na příkladu srovnejme čas potřebný k dodatečné instalaci 600 linek (1200 zakončení) v existujícím data-centru. Při instalaci standardního provedení linek budou potřebovat dva technici minimálně 72 hodin. Tento údaj je platný pro mimořádně zručné a pilné techniky. Při použití řešení QuickNet™ je tento čas na úrovni 3 až 5 hodin, a to se budou u práce ještě flákat. Vzájemný poměr dostatečně názorně srovnává následující obrázek.

zdroj: technické materiály PANDUIT a KASSEX

Podstatná je ovšem ta skutečnost, že přemístění kabelového svazku ve standardní variantě linek propojení rozvaděčů je velmi náročné a časově zdlouhavé. V některých případech to není ani technicky možné. S použitím řešení QuickNet™ je celý problém redukován na vyjmutí kazety z Patch Panelu, přesunutí konce svazku do jiného ho rozvaděče a zasunutí kazety do požadovaného Patch Panelu. Většinou se to dá zvládnout do pěti minut.

 

Pro účely rychlého přepojování aktivních prvků mezi sebou slouží tzv. PlugPack. Jedná se o svazek Patch Cordů, jehož konce s Plugy jsou umístěny do housingu PlugPack. Celý svazek lze z aktivního prvku vyjmout najednou. PlugPack se vyrábí pro 6, 8 a 12 Patch Cordů. Existuje i zkrácená verze pro prvky, které mají porty umístěny pod úrovní plechu šasi aktivního prvku. PlugPack můžeme speciální klipsou zajistit proti neoprávněnému odpojení.

 

 

V praxi se ukázalo technické řešení systému QuickNet™ jako nejvíce univerzální. Poskytuje širokou variabilitu konfigurace typů přenosových cest a současně umožňuje velmi krátké časy přemístění svazků a rychlé přepojení.

 

6/2016; Autor: Ing. Vilém Jordán, PCD, certifikovaný designer dle ČSN ISO /IEC 27001:2014

Zdroje:

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů III., Integrovaná podniková infrastruktura, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016,  ISBN 978-80-214-5241-1