TOP

KYBEZ

KYBEZ chystá spolupráci s Asociací bezpečná škola

Počátkem tohoto roku vznikla Asociace bezpečná škola, z. s., která je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob vyvíjejících činnosti v oblasti bezpečnosti osob, ochrana měkkých cílů, škol a školských zařízení. 

Hlavním posláním Asociace je eliminace ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví, majetku v sektoru školských zařízeních a dosažení pozitivních změn v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení. Specifickým cílem Asociace je vybudovat systém podpory školských zařízeních v oblasti bezpečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů a dle stanov a vnitřních směrnic.

KYBEZ chystá s touto Asociací spolupráci, o které vás budeme informovat.

Odkaz na webové stránky naleznete zde: http://www.asociacebezpecnaskola.cz/