TOP

KYBEZ

KYBEZ na rádiu Český rozhlas

Jaká rizika přináší masové využití internetu? Co hrozí víc, okradení v iBankingu, kyberšikana ze strany státu nebo teroristický útok? Co a jak by vlastně mělo být v kyberprostotu regulováno? Tato témata byla obsahem pořadu Trendy, který odvysílal Český rozhlas 22. 7. 2014. Jeho hostem byl také RNDr. Pavel Zacha ze společnosti GORDIC, zastupující portál KYBEZ.

Pavel Zacha v pořadu připomněl význam celospolečenských rizik souvisejících s kybernetickými útoky: „Naše společnost si v dnešní době zvyká na to, že běžně používá služby, které jsou na internetu závislé. A pokud tyto služby přestanou správně fungovat, tak přestane fungovat infrastruktura, kterou potřebujeme k životu. To se týká jak bezpečnosti dat, tak samotného rizika nedostupnosti těchto služeb.“

Tak jak Internet přináší svobodu do života, ať už v demokratické společnosti nebo v totalitách, přináší i svá negativa. V rámci dnešních konfliktů probíhá kybernetická válka, přičemž její rizika se stále zvětšují s tím, jak se k internetu připojuje stále více lidí a v rámci tzv. internetu věcí také například domácí spotřebiče. Rizika však existují i době míru. Tím spíše, že vývoj ICT technologií je rychlejší než vývoj právních norem. Internet má navíc proti jiným oborům několik specifik: je těžké určit, jakými normami ho regulovat nebo stíhat trestné činy přesahující hranice států.

Na otázku, jak může technologie pomoci při ochraně uživatelů, případně státních institucí, Zacha zdůraznil: „Technologie jsou těmi nástroji, které nám mohou pomoci. Je důležité vědět, jaká rizika existují. Pokud jsem si vědom toho, co a jak mě ohrožuje, pak mohu domyslet, jaké nástroje mohu nasadit pro to, abych tato rizika minimalizoval. Například nasadit firewall, který bude eliminovat většinu hrozeb, a najmout nejlepší techniky, kteří vše optimálně nastaví.“