TOP

KYBEZ

KYBEZ v Mikulově: E-government musí jít ruku v ruce s kybernetickou bezpečností

Mikulov, 6. září 2016 – Společnost GORDIC představila platformu KYBEZ sdružující společnosti zabývající se oblastí kybernetické bezpečnosti na výroční konferenci hodnotící stav digitalizace veřejné správy v ČR. Hlavním tématem letošního ročníku je VIZE 202020. Tedy posun České republiky do 20. místa v žebříčku kvality a rozsahu využívání e-Governmentu.

Signatáři iniciativy jsou přesvědčeni, že má ČR potenciál pohybovat se ve vyšších patrech žebříčku států, které chtějí a umí využívat moderní technologie pro zjednodušení komunikace mezi občany a jejich státem, a proto budou usilovat, aby se do konce roku 2020 Česká republika umístila mezi prvními 20 státy v kvalitě a rozsahu využívání eGovernmentu podle kritérií EGDI/OSN. 

 

Nezbytnou součástí této vize je spolupráce i na poli kybernetické bezpečnosti. „Platforma KYBEZ je v současnosti největší sdružení firem z oblasti kybernetické bezpečnosti zabývající se osvětou a vzděláváním, ale i realizací komplexních bezpečnostních řešení. Naším cílem je upozorňovat na nebezpečí z podceňování kybernetických rizik, poskytovat konzultace, řešení a podporu pro veřejný i soukromý sektor. To se týká nejen organizací a úřadů, jež jsou povinné řešit kybernetickou bezpečnost ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti, tak i všech ostatních. Protože i pro ně platí, že kybernetická bezpečnost není jen zákonná povinnost ale existenční nutnost,“ uvedl Jaromír Řezáč, generální ředitel Gordic.
 

Ladislav Mazač a Jiří Diensbier na mikulovském pódiu

Konference také zhodnotila, kam se posunul současný stav kybernetické bezpečnosti od doby přijetí zákona. „Zatímco dodavatelé na nejnovější hrozby reagují pružně, horší úroveň zaznamenáváme u běžných koncových uživatelů. Zde je občas tendence k formálnímu přístupu k zabezpečení svých dat,“ řekl Jan Dienstbier, viceprezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. 

Systém GINIS byl jako první v České republice certifikován na shodu s požadavky zákona. Spisová služba, která je součástí GINISu, navíc ve spojení se speciální metodikou může sloužit jako nástroj řízení bezpečnosti v organizaci.
 
Zvláštní pozornost byla věnovaná tzv. internetu věcí. Oblast chytrých domů je totiž často označována z hlediska kybernetické bezpečnosti za rizikovou. „Zpracováním studie bezpečnosti, používáním šifrované komunikace, bezpečnostních certifikátů nebo využitím bezpečných cloudových úložišť lze však tato rizika minimalizovat,“ ujistil přítomné analytik společnosti GORDIC Ladislav Mazač.

Prezentace ke stažení : Kybez_Mikulov_2016.pdf