TOP

KYBEZ

Malware Danger vévodil listopadovým hrozbám

Více než polovinu všech počítačových hrozeb v České republice v listopadu představoval škodlivý kód Danger, který se šíří prostřednictvím příloh e-mailů. Podle průzkumu společnosti Eset však v listopadu jeho podíl na celkových IT hrozbách dosáhl hodnoty 54,91 %, tedy téměř o 20 % více než v říjnu.

Nárůst počtu případů JS/Danger.ScriptAttachment je opravdu mimořádný. Tento malware je zákeřný v tom, že nemusí být nebezpečný sám o sobě, ale do napadeného zařízení stahuje další škodlivé kódy včetně ransomware, který dokáže zašifrovat data a požadují po uživateli výkupné,“ řekl Miroslav Dvořák, technický ředitel společnosti Eset. Všechny další hrozby zaznamenané v listopadu vykázaly ve srovnání s Danger zanedbatelných podílů – druhý nejčetnější malware, trojan FakejQuery, představoval jen 2,56 % detekcí.

Výrazný pokles četnosti v listopadu zaznamenal downloader Nemucod. Zatímco v říjnu stál za každou osmou detekcí (podíl 12,32 %), v listopadu jeho podíl klesl o 10 procentních bodů na 2,04 procenta. Aktuálně jde o čtvrtou nejčetnější kybernetickou hrozbu v Česku po malware Danger, FakejQuery a Java/Adwind.

Top 10 hrozeb v České republice za listopad 2016:

  • JS/Danger.ScriptAttachment (54,91 %)
  • JS/TrojanDownloader.FakejQuery (2,56%)
  • Java/Adwind (2,28 %)
  • JS/TrojanDownloader.Nemucod (2,04 %)
  • JS/Kryptik.RE (1,76 %)
  • JS/ProxyChanger (1,38 %)
  • Win32/Exploit.CVE-2014-1761 (1,33 %)
  • Win32/Injector.DHND (1,04 %)
  • JS/TrojanDownloader.Iframe (0,88 %)
  • PDF/Fraud (0,88 %)