TOP

KYBEZ

Michal Řezáč pro Hospodářské noviny: „Největší rizika? Uživatelé, ale i šéfové!“

Žijeme v době informační revoluce, informační boje a války v kyberprostoru jsou a budou jeho přirozenou součástí. Nejenom s nástupem internetu věcí se můžeme dočkat toho, že se nám bude někdo snažit dostat do našich institucí, firem, domovů a získat citlivé informace nebo generovat informační podvrhy. Ten někdo může výrazně ohrožovat naši osobní a objektovou bezpečnost, a to nejenom tím, že si pomocí hacknutého mobilu odemkne naši firmu, dům nebo byt.

Celý svůj život se věnuji počítačům – systémům řízení, analýze dat a vývojovým platformám. Informační bezpečnost a kybernetickou bezpečnost jsem bral jako nedílnou součást dalšího vývoje. Mými prvními kroky v oblasti kybernetické bezpečnosti byly moje snahy konsolidovat a zabezpečit co nejlépe naši domácí i firemní síť. Provedl jsem mnoho bezpečnostních opatření, abych nakonec zjistil, že největším rizikem v oblasti ochrany informací jsou uživatelé ICT a na druhém místě jejich šéfové. Internet je až na místě třetím.

I proto je systematické vzdělávání, osvěta a efektivní kooperace akademických institucí a firem tím nejdůležitějším úkolem naší platformy Kybez. Není to jen o kurzech, školeních, auditech a seminářích, cílem je prosadit bezpečnost informací atraktivní formou do všech stupňů vzdělávání. Jakmile totiž není povědomí o rizicích, tak lidé ani netuší, co všechno je ohrožuje. Bezpečnost informací a zdravotní hygiena jsou si v mnohém podobné. Každý uživatel ICT si toho musí být vědom a musí dodržovat běžná pravidla, aby neohrožoval sebe ani ostatní.

A proč šéfové? Vybavení novými technologiemi s bezpečnějšími a udržovanými operačními, bezpečnostními a agendovými systémy, které dokážou být vůči kybernetické kriminalitě odolnější, je finančně náročné. Odpovědní ICT manažeři a konzultanti mohou nová opatření pouze navrhovat. Rozhodovat a schvalovat je však může většinou pouze nejvyšší management organizace. Ten však často řeší jiné priority.

Jediným akceleračním prvkem pak bývá až to, že dojde k nějakému bezpečnostnímu incidentu, který tu firmu či organizaci ohrozí či vyřadí z provozu. Potom v rámci řešení aktuálního bezpečnostního problému jsou šéfové ochotni konečně rozhodnout, někdy bohužel i pozdě.

 

Michal Řezáč,
výkonný ředitel platformy Kybez, ředitel pro strategický rozvoj, Gordic

 

Článek převzat z: www.ihned.cz